Publicerat: 2022-02-22 faktaruta medlem kolla uppgifter

Medlem? Kolla dina uppgifter här

Du som är (eller undrar om du är) medlem i föreningen kan kontrollera vilka uppgifter vi har om dig i medlemsregistret.

För att göra det behöver du inte lämna in en begäran om registerutdrag.

Kolla dina uppgifter här.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här