Publicerat: 2022-02-11 Faktaruta Om covidstudien

Om studien

Studien leddes av Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, och bedrevs av forskargruppen Chap (Child Health and Parenting) vid Uppsala universitet i samarbete med Barnombudet i Uppsala län. Deltagarna fick bland annat reflektera över vad som var det bästa respektive sämsta med corona, om det fanns något med corona som oroade dem, hur det var i skolan under pandemin och vad de ville göra efter pandemins slut.

Totalt 59 barn och ungdomar mellan 4 och 18 år besvarade en webbenkät. Antalet barn och ungdomar som medverkade i studien är relativt litet och urvalet är inte representativt. Slutsatserna från studien kan följaktligen inte generaliseras till alla barn och ungdomar i Sverige. Studien pågick under våren 2021.

Läs rapporten här.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här