Publicerat: 2018-12-17 faktaruta Om medlemsregistret

Om medlemsregistret

Medlemskap ska bekräftas årligen. Medlem som inte bekräftat sitt medlemskap på två år stryks ur medlemsregistret. Dina uppgifter sparas i vårt digitala medlemsregister så länge som du är medlem. De hanteras endast av personer inom BOiU. Du kan begära att få se vilka uppgifter vi har om dig och begära att få dem rättade om de är felaktiga. Kontakta oss i så fall på medlemsservice@boiu.se

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här