Publicerat: 2019-03-18 Faktaruta verksamhetsberättalse 2018

Läs verksamhetsberättelse 2018 här

Innehåll

Förord
2017 i siffror
Organisation
Personal och styrelse
Det här gjorde vi 2018
Vi gav stöd och råd
Vi informerade
Vi påverkade
Vi stärkte barns och ungas röster
Avtal med Region Uppsala
Medlemsaktiviteter
Företagssamarbeten
Sociala medier och webb
Ekonomi
Region Uppsala
Kunskap om barnets behov och rättigheter
Beslut som rör barn och unga
Dialog med barnet som patient och anhörig
Barn med särskilda behov av samverkan och skydd
Årsredovisning

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här