Publicerat: 2017-02-21 Filminspelning för barns rättigheter

Projektet BK för alla förklarar barns rättigheter så att alla kan förstå. I helgen spelar vi in film tillsammans med barn med olika funktionsvariationer.

I projektet BK för alla tas olika material och metoder fram för att så många barn som möjligt ska kunna förstå och kräva sina rättigheter. Projektet drivs av Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU, och materialet är avsett att spridas nationellt.

– Det är vanligt att material om barnkonventionen innehåller en massa fakta som kan vara svåra att greppa. Med de här filmerna vill vi snarare ge en känsla för rättigheterna och vilken betydelse de kan ha i vardagen, säger Mårten Markne, som arbetar med projektet på BOiU.

– Filmerna kommer att kunna användas i grupper exempelvis i skola och särskola, men också i förskolan eller för dem som inte kan så mycket svenska.

I filmerna medverkar ett tiotal barn och unga mellan 8 och 19 år. Några har synliga eller osynliga funktionsnedsättningar, andra har det inte.

Att förtydliga vad barns rättigheter handlar om vinner alla på.

Läs mer om BK för alla här

Mårten Markne

Kommunikatör och it-ansvarig

Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är BOiU:s personuppgiftsombud.

018-700 99 36

marten.markne@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här