Publicerat: 2018-11-11 Förbättringsförslag från elever i årskurs 5 i Uppsala

Under augusti och början av september besökte vi 14 skolor och träffade runt 640 elever i årskurs 5. Vi pratade om barnrätt, delade ut vår barnrättskalender och samlade in förbättringsförslag från eleverna.  

Påverkansövningen gick till på följande vis: under rubrikerna Fritiden, Uppsala/Där jag bor, Trafiken, Trygghet och Skolan skriver eleverna sina åsikter och förbättringsförslag. Sedan fick eleverna rösta fram de viktigaste förslagen från klassen. Vi informerade eleverna om att vi vidarebefordrar förslagen till de som bestämmer och har möjlighet att genomföra förändringar i Uppsala.  

Förslagen varierar mycket, från konkreta mindre förslag som kanske i första hand kan hanteras på de olika skolorna, till större förslag som kräver nya tankebanor och omstrukturering.

Här ser du en sammanställning av de förslag som fick flest röster i varje klass på skolorna. Om du har några frågor eller vill se alla förslag som eleverna tog fram är du välkommen att höra av dig till oss på BOiU. 

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, samt med stödärenden. Hon har också hand om Barnrättsveckan, Barnrättskalendern, Typ så här och Guldkantsbidraget.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Max Otterman

Max arbetar med att hitta nya intäktskällor för BOiU och som resurs i frågor som rör ungdomars rätt till inflytande.

018-700 99 34

max.otterman@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala Både privatpersoner, företag och organisationer kan bidra.

Klicka här