Publicerat: 2018-11-11 Förbättringsförslag från elever i årskurs 5 i Uppsala

Under augusti och början av september besökte vi 14 skolor och träffade runt 640 elever i årskurs 5. Vi pratade om barnrätt, delade ut vår barnrättskalender och samlade in förbättringsförslag från eleverna.  

Påverkansövningen gick till på följande vis: under rubrikerna Fritiden, Uppsala/Där jag bor, Trafiken, Trygghet och Skolan skriver eleverna sina åsikter och förbättringsförslag. Sedan fick eleverna rösta fram de viktigaste förslagen från klassen. Vi informerade eleverna om att vi vidarebefordrar förslagen till de som bestämmer och har möjlighet att genomföra förändringar i Uppsala.  

Förslagen varierar mycket, från konkreta mindre förslag som kanske i första hand kan hanteras på de olika skolorna, till större förslag som kräver nya tankebanor och omstrukturering.

Här ser du en sammanställning av de förslag som fick flest röster i varje klass på skolorna. Om du har några frågor eller vill se alla förslag som eleverna tog fram är du välkommen att höra av dig till oss på BOiU. 

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, och med stödärenden.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Max Otterman

Projektassistent

Max arbetar med barn- och ungdomsinflytande på BOiU, med projektfinansiering och administration av Guldkantsbidraget. Han har också hand om BOiU:s sommarjobbare.

max.otterman@boiu.se

guldkant@boiu.se

018-410 10 33

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här