fbpx

Publicerat: 2023-11-01 Föreläsning om bättre delaktighet för barn i Sip

Martin Price utbildar om vad vi ska och bör göra för bättre delaktighet för barn och unga i Samordnad individuell plan (Sip). För medarbetare och chefer inom vård, socialtjänst, elevhälsa och skola i Uppsala län.

  • Dag och tid: Den 6/11 2023, kl 9-12
  • Plats: Drabanten, Bangårdsgatan 12, Uppsala

Mer information hos Region Uppsala.

Martin Price

Barnrättslig rådgivare för Region Uppsala

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

018-700 99 32

martin.price@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här