fbpx

Publicerat: 2019-09-25 Förvaltningar på gång med kunskapslyft

Det rör på sig inom barnrätten i Uppsala kommun! Nedanstående är de förvaltningar där vi 2019 genomfört eller planerat kunskapslyft eller andra aktiviteter.

Kontakta oss gärna för mer information.

Plan- och byggnadsförvaltningen

Arbete med kunskapslyft och framtagande av aktivitetsplan

Framtagande av riktlinjer för utemiljö

Framtagande av riktlinjer för lekplatser

Omsorgsförvaltningen

Arbete med kunskapslyft och framtagande av aktivitetsplan

Framtagande av material för delaktighet

Kulturförvaltningen

Kunskapslyft ledning

Förberedande av barndialog, Bälingebiblioteket

Socialförvaltningen

Framtagande av material för delaktighet

Föreläsning, Öppen fredag

Föreläsning delaktighet beroende och utredning, Perrongen

Utbildningsförvaltningen

Kunskapslyft och framtagande av aktivitetsplan, Valsätraskolan

Musiklådan

Stadsteatern

Kunskapslyft

Avdelningen social hållbarhet

Skolfastigheter

Uppsalahem

Arbetsmarknadsförvaltningen

Kunskapslyft ledning

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Om Barnombudet

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening.

Vi arbetar i lokalt, regionalt och nationellt med bas i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här