Publicerat: 2019-03-28 Framtidens ungdomsinflytande i Uppsala kommun

Vi har under hösten 2018 inventerat andra kommuners arbete med ungdomsinflytande och med detta som underlag tagit fram en modell för ett strukturerat arbete med ungdomsinflytande som passar i Uppsala.

Vi hoppas att den på sikt ska kunna implemen­teras.

Läs rapporten.

Max Otterman

Max arbetar med att hitta nya intäktskällor för BOiU och som resurs i frågor som rör ungdomars rätt till inflytande.

018-700 99 34

max.otterman@boiu.se

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här