Publicerat: 2019-03-28 Framtidens ungdomsinflytande i Uppsala kommun

Vi har under hösten 2018 inventerat andra kommuners arbete med ungdomsinflytande och med detta som underlag tagit fram en modell för ett strukturerat arbete med ungdomsinflytande som passar i Uppsala.

Vi hoppas att den på sikt ska kunna implemen­teras.

Läs rapporten.

Max Otterman

Max arbetar med att hitta nya intäktskällor för BOiU och som resurs i frågor som rör ungdomars rätt till inflytande.

018-700 99 34

max.otterman@boiu.se

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här