fbpx

Publicerat: 2020-08-19 Gratis utbildning för att motverkar kränkningar i förskola och skola

Utbildningen Likarätt är grundläggande, gratis, lätt att använda och vänder sig till alla.

Den är ett praktiskt redskap för skolpersonal av använda sig av och den finns i olika nivåer för olika åldrar.

Det går att använda den helt självständigt, eller kontakta projektledare Maya om du vill ha hjälp eller veta mer.

Till utbildningen.

Projektet

Likarättsutbildning är ett treårigt arvsfondsprojekt som drivs av Barnombudet i Uppsala län i samarbete med Östersunds kommun.

Barn/unga och vuxna från förskola till gymnasiet i Uppsala och Östersund har varit med och skapat fem likaträttsutbildningar för barn/elever, personal och vårdnadshavare. Syftet är att stärka barns trygghet och öka kunskapen om möjligheten att få hjälp.

De olika utbildningarna kräver inte några förkunskaper och är på grundläggande nivå. Utbildningarna erbjuds kostnadsfritt nationellt till förskolor och skolor.

Projektet Likarättsutbildning genomförs med stöd från Arvsfonden maj 2018-juni 2021.

 

arvsfonden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här