Publicerat: 2016-08-15 Grupp

Ibland är det fler barn än du som kommer att påverkas av ett beslut. Om ni är flera som påverkas så är ni också flera som kan påverka! Prata med andra barn och se om ni kanske tycker likadant.

Nedan tar vi ett exempel som handlar om ifall en skolgård ska göras om. Ni kan göra på liknande sätt med andra frågor.

Skolgården ska göras om

Eleverna är de som vet bäst hur en bra skolgård ser ut. På skolgården ska ni kunna koppla av och ha kul så att ni orkar med skolarbetet. Ni ska också känna er trygga, det ska t.ex. inte finnas platser där vuxna inte ser vad som händer.

Om ni inte tycker att skolgården fungerar bra så har ni rätt att ta upp det med vuxna i skolan. Börja med att prata på klassrådet och ta det också i elevrådet. Prata med lärare och rektor. Vuxna ska lyssna på er och hjälpa er att se om och hur det finns möjligheter att göra om skolgården.

Om den som äger skolgården – oftast kommunen – redan har bestämt att skolgården ska göras om så har ni rätt att vara med och påverka hur det blir. Ta hjälp av lärare eller rektor för att de som bestämmer ska komma till er och lyssna.

Skolan är er arbetsplats, och den särskilda lag som gäller på arbetsplatser gäller också i skolan.

Du kan alltid kontakta oss på BOiU om du har frågor eller vill ha hjälp med det här eller andra saker.

 brglas-min

Mer om barnrättsbeslut

Läs mer här om hur barns och ungas rättigheter kan tillgodoses när det ska tas beslut. BOiU kan hjälpa till!

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, samt med stödärenden. Hon har också hand om vår skolverksamhet, Barnrättskalendern, Typ så här och Guldkantsbidraget.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här