Publicerat: 2017-02-03 Heldag om alkohol och andra droger bland barn, unga och familjer 9 mars

Alkohol och droger bland barn, unga och familjer – riskgrupper, trender och åtgärder

Det finns ett behov av ökad jämlikhet och jämställdhet inom ANDT-frågorna. Det är viktigt att synliggöra riskgrupper för att utveckla eller individanpassa de insatser som redan finns. En sådan grupp är barn och familjer i missbruk. Vi behöver möta barnets individuella behov och förutsättningar på ett bättre sätt. Denna dag lyfter upp perspektiv, arbetssätt och praktiska exempel för att hjälpa dig i ditt arbete med barn och familjer i missbruk.

Datum: Den 9 mars 2017

Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset

Målgrupp: personal i verksamheter som möter barn som missbrukar eller är anhöriga till missbrukare

Schema: symposium 9 mars ANDT slutgiltigt program

Anmälan via: http://delta.boiu.se

Dagen är kostnadsfri

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här