Publicerat: 2017-02-03 Heldag om alkohol och andra droger bland barn, unga och familjer 9 mars

Alkohol och droger bland barn, unga och familjer – riskgrupper, trender och åtgärder

Det finns ett behov av ökad jämlikhet och jämställdhet inom ANDT-frågorna. Det är viktigt att synliggöra riskgrupper för att utveckla eller individanpassa de insatser som redan finns. En sådan grupp är barn och familjer i missbruk. Vi behöver möta barnets individuella behov och förutsättningar på ett bättre sätt. Denna dag lyfter upp perspektiv, arbetssätt och praktiska exempel för att hjälpa dig i ditt arbete med barn och familjer i missbruk.

Datum: Den 9 mars 2017

Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset

Målgrupp: personal i verksamheter som möter barn som missbrukar eller är anhöriga till missbrukare

Schema: symposium 9 mars ANDT slutgiltigt program

Anmälan via: http://delta.boiu.se

Dagen är kostnadsfri

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här