Hjälp med skolfrågor

Publicerat: 2016-11-10 Hur skola och förskola kan möta barn i ekonomisk utsatthet

En text om vad förskolor och skolor kan göra för att undvika att problem uppstår för barn i ekonomiskt utsatta familjer.

Få hjälp

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här