Publicerat: 2016-10-06 Individ

Barn har rätt att påverka många beslut som tas av vuxna. Du som möter barn bör vara lyhörd för om ett barn kan behöva din hjälp att ta till vara sina rättigheter.

Nedan tar vi ett exempel som handlar om barns rätt att ha inflytande över boende och umgänge med sina föräldrar.

Det ska tas beslut om boende för ett barn eller en ungdom

Barn bör alltid erbjudas möjlighet att få prata med socialtjänsten i samband med en utredning om vårdnad, boende och umgänge. Syftet med samtalet bör dels vara att barnet ska få korrekt information om hur processen ska gå till, och dels att höra barnets uppfattning om hur hen vill ha det. Det är viktigt att samtalet görs på ett sätt som fungerar bra för barnet, utifrån ålder och eventuell funktionsvariation.

Föräldrar kan neka socialtjänsten att få prata med barnet när det gäller vårdnad, boende eller umgänge. Om barnet ändå vill förmedla vad hen vill så kan de alltid vända sig till Råd och stöd. Om det öppnas en utredning utifrån ett barnavårdsärende så har barnet alltid rätt att prata med socialtjänsten.

Som vuxen kring ett barn i en sån här situation kan du hjälpa till genom att beskriva ungefär vad som kommer att hända i processen, och vilka rättigheter barnet har.

Om du upplever oro kring hur barnet har det så ska du göra en orosanmälan. Om du känner dit tveksam går det bra att ringa till Råd och stöd först, eller att resonera med socialtjänsten utan att nämna vilket barn det gäller först.

Du kan alltid kontakta oss på BOiU om du har frågor eller vill ha hjälp med det här eller andra saker.

 brglas-min

Mer om barnrättsbeslut

Läs mer här om hur barns och ungas rättigheter kan tillgodoses när det ska tas beslut. BOiU kan hjälpa till!

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, samt med stödärenden. Hon har också hand om vår skolverksamhet, Barnrättskalendern, Typ så här och Guldkantsbidraget.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här