Publicerat: 2016-10-06 Individ

Barn har rätt att påverka många beslut som tas av vuxna. Nedan tar vi ett exempel som handlar om barns rätt att ha inflytande över boende och umgänge med sina föräldrar.

Det ska tas beslut om boende, umgänge eller vårdnad för ett barn eller en ungdom

Om föräldrarna inte kan komma överens vid en separation/skilsmässa kan de få hjälp av familjerätten, som är en del av socialtjänsten. Antingen tas beslutet av föräldrarna i ett samarbetssamtal, eller av en domstol i tingsrätten.

Enligt lagen ska barn få berätta för de som bestämmer om vad som är viktigt för dem när det handlar om var barnet ska bo, hur mycket barnet ska träffa sina föräldrar eller vem som ska få ta viktiga beslut som handlar om barnet. Det vill säga frågor kring boende, umgänge eller vårdnad.

Socialtjänsten ska lyssna på barnet innan de tar beslut, och sen ta ett beslut där det som de kommit fram till är barnets bästa är avgörande. Barnets bästa är en kombination av vad barnet vill och vilka behov barnet har. Behoven går att komma fram till genom forskning och beprövad erfarenhet – vilket kan vara andra vuxna än föräldrarna runt barnet.

Det finns ingen särskild åldersgräns för när barn ska få säga vad de tycker och vill. Enligt lagen kan någon av föräldrarna (om de har vårdnaden nu) säga nej till att barnet pratar med socialtjänsten om frågor kring boende, umgänge eller vårdnad. Om en förälder sagt nej men barnet ändå vill få berätta för någon om vad som är viktigt så kan barnet alltid vända sig till den del av socialtjänsten som kallas för Råd och stöd.

Om du är oroad för barnet kan du göra en orosanmälan. Om det öppnas en barnavårdsutredning får barnet alltid prata med socialtjänsten. Det som kommer fram i utredningen ska då också förmedlas till bägge vårdnadshavarna.

Du kan alltid kontakta oss på BOiU om du har frågor eller vill ha hjälp med det här eller andra saker.

 brglas-min

Mer om barnrättsbeslut

Läs mer här om hur barns och ungas rättigheter kan tillgodoses när det ska tas beslut. BOiU kan hjälpa till!

Karin Mellin

Förstärkare, barns och ungas röster

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, samt med stödärenden. Hon har också hand om vår skolverksamhet, Barnrättskalendern, Typ så här och Guldkantsbidraget.

018-700 99 37

karin.mellin@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Vi har mycket material för både barn, unga och vuxna. Nästan allt är gratis!

Klicka här