Annonspolicy

Vi ger ut Ord (Uppsalas yngsta magasin), Word (av unga, för unga) och Barnrättskalendern.

Vilka får annonsera hos BOiU?

Ord och Word

Sådana verksamheter som på något sätt drivs med hjälp av skattemedel och är relevanta för Ords målgrupp får gärna annonsera. Vi tar alltså inte in annonser från rent kommersiella verksamheter.

Annonsörer ska hålla med om att alla människor är lika mycket värda, (bland annat, men inte enbart) utifrån diskrimineringsgrunderna, FN:s konventioner och deklarationer om barnets rättigheter och de mänskliga rättigheterna, och att alla har rätt att uttrycka sina åsikter och att bli lyssnade på.

Vi förbehåller oss rätten i alla lägen att säga nej till annonsörer och/eller enskilda annonser.

Exempel:

  • Kontor/nämnder samt verksamheter som drivs direkt av kommunen
  • Kommunala bolag
  • Verksamheter som har avtal med eller drivs på uppdrag av kommunen
  • Verksamheter, inklusive myndigheter, som drivs av/har avtal med/drivs på uppdrag av region eller staten
  • Ideella föreningar och andra organisationer

Barnrättskalendern

Annonsörer ska hålla med om att alla människor är lika mycket värda, (bland annat, men inte enbart) utifrån diskrimineringsgrunderna, FN:s konventioner och deklarationer om barnets rättigheter och de mänskliga rättigheterna, och att alla har rätt att uttrycka sina åsikter och att bli lyssnade på.

Vi förbehåller oss rätten i alla lägen att säga nej till annonsörer och/eller enskilda annonser.

Annonskontakt

Kontakta oss på annons@boiu.se eller telefon 018 700 99 36

Mer info om annonsering, priser och format:

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här