När det ska tas beslut som rör barn

BOiU kan hjälpa dig som är beslutsfattare med allt du behöver tänka på när det ska ta beslut som rör barn.

Ett ”beslut” kan vara många olika saker och kan ske på många olika nivåer. Det kan vara allt från att besluta om ett nytt bostadsområde till att möblera om i förskolan, eller avgöra om ett barn ska få särskilt stöd i skolan.

Ska det bestämmas om det ska bli en förändring för ett eller flera barn? Då kommer det att tas beslut.

Boka utbildning!

Vi erbjuder poltitiker och tjänstepersoner i kommun och region utbildningar i hur ni kan göra barnrättsliga beslutsunderlag och barnkonsekvensanalyser.

Uppsala kommun och för region Uppsala är det kostnadsfritt eftersom vi har övergripande överenskommelser. Till övriga kommuner i länet kan vi antingen erbjuda enstaka utbildningar mot en kostnad, eller göra en övergripande överenskommelse där det ingår.

Dialog med barn och unga

Bild av BOiU:s dialogkarta. Kontakta oss om du vill veta mer :) boiu@boiu.se

I en barnkonsekvensanalys är det viktigt att ta reda på vad de berörda barnen och ungdomarna tycker och vill. Olika former för dialog är bra i olika frågor.

Vi på BOiU kan hjälpa till att reda ut vilken metod som kan passa för ett visst tillfälle, och även vara med och genomföra dialoger med barn och unga.

En av våra metoder är dialogkartan (se ovan). Läs mer här.

3 stopp på vägen till ett stärkt barnrättsperspektiv

skylten-m-bg-min

Tänk på barnrätten! Gör en bedömning av om det behövs ett barnrättsligt underlag – en barnkonsekvensanalys.

brglas-u-text-m-bg-min

Undersök vad som blir barnets bästa i beslutet. Använd barnrättsglasögonen(se nedan)!

plaster-m-bg-min

Om det inte går att ta beslut utifrån barnets bästa – ta fram kompensatoriska åtgärder!


Använd barnrättsglasögonen när det ska tas beslut som rör barn och unga. Kontakta oss för att få veta mer!

Starta med en film!

stillbild

Vi har gjort filmer om barnets rättigheter i kommun och i landstinget.

Se kommunfilmerna här

Se filmerna för Region Uppsala här (eller på Pingpong, för dig som arbetar i Region Uppsala).

Barnrättsliga beslutsprocesser

Region Uppsala har en policy och handlingsplan för att förverkliga barnets rättigheter med formuleringen ”Barnets bästa ska prövas och redovisas i beslutsprocesserna.” Se även avsnitt Mål och aktiviteter, punkt 4.

Landstingets mall för att göra barnkonsekvensanalys

Knivsta kommun har antagit ett beslut om att göra barnkonsekvensanalyser.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information på olika nivåer, samt med stödärenden. Hon är också personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Skaffa barnrättsmappen!

 

Om du inte redan har den så är det hög tid att skaffa barnrättsmappen som håller alla dina viktiga papper på plats!

Köp mappen här.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här