Material om barnets rättigheter

Barnrättskalendern

Barnrättskalendern för aktuellt läsår går att köpa i vår webbutik (så långt lagret räcker). Den innehåller en massa bra-att-veta om barns rättigheter.

Vi delar i början av varje läsår ut Barnrättskalendern till elever i årskurs 5. Vet du en årskurs 5 som borde få besök av oss? Hör av dig till Karin.

Vi har ingen kalender för läsåret 2020-2021.

Dialogkartan

Bild av BOiU:s dialogkarta. Kontakta oss om du vill veta mer :) boiu@boiu.se

BOiU:s dialogkarta är en hjälp att navigera när du vill veta vad barn och unga tycker, eller vill låta barn och unga påverka beslut.

Kartan är tänkt att användas vid planering av dialog med barn och unga, och alltid under handledning av personal från BOiU.

Kontakta oss om du är intresserad av kartan eller vill att vi bistår dig vid utformning av dialog med barn och unga.

Barnrätt för alla-materialet

Bilder som visar materialet i Barnrätt för alla under användning

Barnrätt för alla-materialet

Skriv ut materialet kostnadsfritt eller beställ materialet om barns rättigheter, anpassat för barn och unga som har behov av konkret materiel med stöd av bild, symboler och tecken.

I materialet ingår

  • Rättvänt – ett barnrättsmemory
  • Berättigheter – ett diskussionsunderlag med enkla texter (även symboler och tecken)
  • Samspel – figurer att använda i samtal
  • Filmisar – tre korta filmer om barns rättigheter
  • Fyra lektionsidéer

Materialet finns kostnadsfritt på barnrättföralla.se och går även att beställa i butiken.

Barnrätt för alla-lådan

Lådan är framtagen inom projektet Barnrätt för alla, som förklarar barns rättigheter så att alla kan förstå. Läs mer om projektet på barnrättföralla.se

Illustrationer av Rebecca Karlén

Beställ lådan här.


Innehåll

Häfte

Häfte med handledningar och lektionsidéer som kan ge inspiration till att använda materialet.

Rättvänt

Rättvänt är ett memoryspel som syftar till att barn ska lära sig mer om barnkonventionen och sina rättigheter.  Rättvänt finns också att beställa separat här.

Berättigheter

Berättigheter är ett diskussionsmaterial bestående av fem enkla berättelser som anknyter till olika rättigheter. I lådan finns berättigheterna illustrerade. På barnrättföralla.se finns alla Berättigheter även med symbolstöd och teckenstöd.

Samspel

Barn- och vuxenfigurer i kartong, att använda som samtalsstöd tillsammans med Berättigheter.

Memoryt Rättvänt

Rättvänt är ett barnrättsmemory med tio bildpar. Tryckt på kraftig kartong ca 7×7 cm.

Spelregler och handledning till hur ni kan diskutera rättigheterna medföljer.


Rättvänt är framtaget inom projektet Barnrätt för alla, som förklarar barns rättigheter så att alla kan förstå. Läs mer om projektet på barnrättföralla.se

Rättvänt är illustrerat av Rebecca Karlén

Rättvänt finns också med i Barnrätt för alla-lådan.

Beställ memoryt här. Ladda ner och skriv ut här.

Memoryt Rättvänt – online

Rättvänt är ett barnrättsmemory med tio bildpar som går att spela online.

Handledning med diskussionsfrågor finns här.


Rättvänt är illustrerat av Rebecca Karlén.

Memoryt finns också som tryckta kort här och går att ladda ner kostnadsfritt här tillsammans med handledning till rättigheterna i memoryt.

Rättvänt är framtaget inom projektet Barnrätt för alla, som förklarar barns rättigheter så att alla kan förstå. Läs mer om projektet på barnrättföralla.se

Mårten Markne

Kommunikatör och it-ansvarig

Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är BOiU:s personuppgiftsombud.

018-700 99 36

marten.markne@boiu.se

Om BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening.

Vi arbetar i Uppsala kommun och Uppsala län.

Föreningen får sin huvudsakliga finansiering av Uppsala kommun och Region Uppsala. 1 januari 2019 ingick Uppsala kommun och BOiU idéburet offentligt partnerskap.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här