Om mobbning och kränkningar för barn och unga

 • Det här är en kränkning

  En kränkning kan vara många olika saker. Om någon säger eller gör något som inte känns okej, som gör att du blir ledsen, sårad eller känner obehag efteråt så är det troligen en kränkning.

  Några exempel:

  • Någon svär åt dig eller kallar dig för något fult
  • Någon använder könsord mot dig
  • Någon skrattar åt dig, gör miner eller gester åt dig
  • Elakt klotter som handlar om dig
  • Du blir hånad, hotad, slagen, knuffad, fasthållen
  • Någon tar eller förstör dina saker
  • Du får otrevliga meddelanden via mejl, sms, sociala medier

  Om det här händer flera gånger brukar det kallas för mobbning.

  Både barn och vuxna kan kränka.

  Det här är inte en kränkning

  Inte allt du tycker är otrevligt är en kränkning. En redovisning i skolan kan kännas otrevlig men är inte en kränkning. Att någon tycker du har fel eller är otrevlig är inte automatiskt en kränkning. Att någon inte håller med dig är inte heller en kränkning.

  Den som känner sig kränkt har rätt

  Ingen annan än den som är utsatt kan bestämma om en händelse är en kränkning.

  Om någon säger att det bara var på skämt eller att det inte var illa menat spelar ingen roll. Den som känner sig kränkt har också blivit kränkt.

  Att kränka är förbjudet och fel

  Det är alltid den som mobbar och kränker som gör fel. Det är inte något fel på den som blir utsatt. Även om någon blir retad för något som är sant – exempelvis personen har glasögon – så är det inte fel på den som blir retad.

  Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får behandlas annorlunda. Det står i Barnkonventionen, som Sverige har lovat att följa, och i flera lagar. Skollagen och diskrimineringslagen är två av de lagar som skyddar barn från kränkning, både hemma, på fritiden, i skolan, på fritids och i förskolan.

  Alla barn och vuxna har rätt att slippa alla sorters kränkningar.

  Om du känner att du blivit kränkt eller mobbad är det viktigt att du pratar någon vuxen som du litar på.

 • Kränkning och mobbning i skolan

  Skolan måste hjälpa till

  Skolans rektor har ansvar för att skydda elever mot kränkning. Rektor ska också se till att elever som blir utsatta för kränkningar får hjälp.

  Om skolan får veta att en elev känner sig utsatt måste skolan direkt ta reda på vad som hänt och försöka hjälpa till. Skolan måste också göra allt för att det inte ska hända igen.

  Detta gäller om elever kränkts i eller i samband med skolan, förskolan eller fritids (exempelvis på skolbussen).

  Två viktiga planer

  Alla skolor ska ha en plan för att alla ska behandlas likadant och mot kränkande behandling. Det kallas för en likabehandlingsplan. Den ska skrivas om varje år och ska handla om just den skolan. Den ska tas fram tillsammans med personal och elever och gärna också föräldrar.

  I likabehandlingsplanen ska det stå

  • hur skolan ska se till att kränkningar och mobbning inte sker, och
  • vad skolan ska göra om mobbning eller kränkningar upptäcks.

  Om en elev har blivit utsatt ska skolan skriva ner vad som ska göras, och när man ska kolla om mobbningen eller kränkningarna tagit slut. Det kallas för en handlingsplan.

  Om du blivit kränkt i skolan

  1. Berätta först för en förälder eller annan vuxen som du bor hos. Prata sedan med en lärare eller någon annan vuxen på skolan. Berätta vad som hänt och hur du känner dig.
  2. Slutade kränkningarna inte? Kontakta antimobbningsteamet på skolan (om det finns ett) eller skolans sköterska, kurator, psykolog eller läkare.
  3. Fortfarande inte bra? Kontakta rektor. Skolans rektor ska se till att inga elever kränks, och att de elever som ändå blir utsatta får hjälp.
  4. Om inget av det här gör att kränkningarna upphör så kan du anmäla skolan till den som bestämmer över rektorn.
   • Om det är en kommunal skola finns det ett formulär på skolans hemsida. Här kan du beskriva på vilket sätt du inte tycker att skolan gör tillräckligt.
   • Om det är en friskola är ibland rektor den som är högsta chefen. Då får du gå till barn- och elevombudet eller skolinspektionen som vi skriver om här under. Ibland finns det någon som är chef över rektorn som du kan kontakta. Det är olika för varje friskola hur det ser ut. Hör av dig till oss om du inte vet hur det fungerar där du går.

  Om en vuxen kränker ett barn i skolan

  Om någon som arbetar med barn har kränkt ett barn

  Anmäl till Skolinspektionen. De tar reda på vad som hänt, och hur skolan har arbetat med att förhindra att det händer igen. Skolinspektionen kan däremot inte hjälpa just den elev som blivit kränkt eller mobbad.

  Om Skolinspektionen kommer fram till att skolan har gjort fel så kan de ge olika typer av kritik beroende på hur allvarliga felen är, för att få skolan att bli bättre på att motverka och hantera kränkningar.

  Diskriminering

  Ibland kan en kränkning vara diskriminering. För det krävs två saker: Det ska vara någon som bestämmer över barn som kränker ett barn, till exempel någon som arbetar på skola, förskola eller fritids. Kränkningen ska också handla om någon av diskrimineringsgrunderna (se faktaruta).

  Diskriminering är olagligt.

  En elev kan inte diskriminera en annan elev. Endast någon som bestämmer över en annan kan diskriminera.

  Du kan anmäla till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO utreder och kan ta det som hänt till domstol. Men det är ovanligt.

  1§ skolan har gjort fel så kan de ge en anmärkning till skolan, för att få skolan att bli bättre på att motverka och hantera kränkningar. De kan däremot inte hjälpa just den elev som blivit kränkt eller mobbad.

  Övrigt att tänka på

  • Kolla planerna! Hur ser skolans arbete för likabehandling och mot kränkningar ut. Finns det en plan? Det måste de ha! Följer skolan planen?
  • Dokumentera! För att kunna beskriva vad skolan gjort eller inte gjort för att ta itu med kränkningarna eller mobbningen, så måste du skriva ner så mycket som möjligt. Spara mejl och anteckningar från möten, och skriv ner eller spela in samtal. Du får spela in samtal om du själv är med i rummet, och du får spela in telefonsamtal där du medverkar; du behöver inte tala om att du spelar in för de andra. Tänk på att inte använda inspelningar eller sparade mejl på ett sätt som kränker den andra personen!
  • Polisanmäla? Om du tycker att kränkningen är ett brott (till exempel misshandel, hatbrott eller förtal) så kan du göra en polisanmälan.

Vill du prata med någon om mobbning/kränkning, ring:

 • Barnombudet i Uppsala län, 018-694499. Vi kan lyssna och ge tips om vem som kan hjälpa dig.
 • Bris, 116 111.

Diskrimineringsgrunder

 • Kön
 • Ålder
 • Könsöverskridande identitet (till exempel om en kille klär sig som tjejer brukar klä sig)
 • Sexuell läggning (vem man blir kär i)
 • Etnicitet (varifrån man kommer eller vilken hudfärg man har)
 • Funktionsnedsättning
 • Religion/tro

Läs mer här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här