Så här hanterar BOiU personuppgifter

På den här sidan ger vi en överblick för att du lätt ska kunna se vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det, när vi gör det, hur de används, sparas och skyddas.

I vår integritetspolicy hittar du en fullständig förklaring över hur vi hanterar dina personuppgifter. Integritetspolicyn finner du i en egen ruta på sidan.

Det här är personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel handla om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, bankkontonummer eller bild.

Dina rättigheter

Du äger dina personuppgifter. BOiU lånar dem av dig. Det innebär att du har vissa rättigheter:

  • Du har rätt att begära ett registerutdrag från oss som visar hur dina personuppgifter behandlas. Detta gör du här.
  • Du har rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
  • Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna.
  • Du har i vissa fall rätt att bli bortglömd.
  • Du har i vissa fall rätt till dataportabilitet, det vill säga att få dina personuppgifter förflyttade till en annan personuppgiftsansvarig.

Så hanterar BOiU personuppgifter

Föreningen Barnombudet i Uppsala län är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. När vi behandlar dina personuppgifter följer vi GDPR.

Det här betyder att vi respekterar din integritet och din rätt till kontroll över dina personuppgifter. Vi ska skydda din data på bästa möjliga sätt.

Nedan finns några exempel på hur vi hanterar personuppgifter. Detaljerad information hittar du i integritetspolicyn.

Medlemsregistret

När du registrerar dig som medlem spara vi dina personuppgifter digitalt i BOiU:s medlemsregister. Personuppgifterna används till medlemshantering, föreningsstatistik och informationsutskick, och hanteras endast av personer hos BOiU.

Du som är medlem kan när som helst begära att få se vilka uppgifter vi har sparade och få dem ändrade eller raderade. Vill du radera en eller flera obligatoriska uppgifter så avslutar du också ditt medlemskap.

Stödärenden

Vi sparar personuppgifter i form av kontaktuppgifter i stödärenden för att kunna arbeta med ärendet och hålla kontakt med den som sökt stöd. När ärendet är avslutat raderas uppgifterna. Uppgifterna hanteras endast av personer hos BOiU.

Sociala medier

När du deltar på sociala medier sparas personuppgifter enligt de användarvillkor som gäller för respektive socialt medium.

BOiU sparar inga personuppgifter men kan se de uppgifter som du valt att göra tillgängliga.

Kundregister

När du handlar i webbutiken godkänner du att vi hanterar personuppgifter i enlighet med våra köpvillkor.

Telefonsamtal

Om du ringer till ett av våra 018-nummer, eller vi ringer dig från ett av våra 018-nummer, så  sparas ditt nummer i vår samtalslista i 120 dagar. Därefter raderas det automatiskt.

Om ett samtal går från eller till ett av våra mobilnummer kan du begära att vi manuellt tar bort samtalet från historiken. Vi raderar samtalshistoriken var 120:e dag.

Cookies

Cookies gör det lättare att använda en hemsida. När du använder boiu.se godkänner du att vi använder cookies. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökare kan inte spåras av oss. Läs mer om hur boiu.se hanterar cookies.

Mårten Markne

Kommunikatör och it-ansvarig

Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är BOiU:s personuppgiftsombud.

018-700 99 36

marten.markne@boiu.se

Medlem? Kolla dina uppgifter här

Du som är (eller undrar om du är) medlem i föreningen kan kontrollera vilka uppgifter vi har om dig i medlemsregistret.

För att göra det behöver du inte lämna in en begäran om registerutdrag.

Kolla dina uppgifter här.

Klagomål om personuppgiftshantering

Anser du att BOiU behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR? Då kan du lämna in ett klagomål hos Datainspektionen.

Läs mer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här