Begäran om registerutdrag

Med formuläret nedan kan du begära ett registerutdrag från Barnombudet i Uppsala läns behandling av dina personuppgifter. Du har rätt till ett registerutdrag per år utan kostnad. Vill du ha fler registerutdrag inom en 12-månadersperiod så tar vi ut en administrationsavgift om f.n. 750 kr eller kan neka dig ett registerutdrag.

Observera att du endast kan få registerutdrag över sådan behandling som täcks av GDPR.

För dig som är medlem

Du som är (eller undrar om du är) medlem i föreningen kan kontrollera vilka uppgifter vi har om dig i medlemsregistret utan att lämna in en begäran om registerutdrag. Kolla dina uppgifter här.

Begär registerutdrag

Du kommer att få registerutdraget skickat till denna mejladress.


Max 200 tecken

Godkännanden

Ja
Du måste markera denna ruta. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på boiu.se/personuppgifter.
Ja
Du måste markera denna ruta. Du har rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per år och för att kontrollera detta sparar vi uppgifterna i 12 månader. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på boiu.se/personuppgifter.

Mårten Markne

Kommunikatör och it-ansvarig

Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är BOiU:s personuppgiftsombud.

018-700 99 36

marten.markne@boiu.se

Medlem? Kolla dina uppgifter här

Du som är (eller undrar om du är) medlem i föreningen kan kontrollera vilka uppgifter vi har om dig i medlemsregistret.

För att göra det behöver du inte lämna in en begäran om registerutdrag.

Kolla dina uppgifter här.

Klagomål om personuppgiftshantering

Anser du att BOiU behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR? Då kan du lämna in ett klagomål hos Datainspektionen.

Läs mer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här