Välkommen till insidan!

Medarbetarnas intranät

Till verksamhetens intranät. Endast medarbetarna kommer in.

Ditt Office

Till ditt Office.

Styrelsens intranät

Till styrelsens intranät. Endast styrelse och verksamhetschef kommer in.

ABUS-Abus-65-50-Brass-Padlock

Hantera din inloggning

Ny hos Barnombudet

Introduktion till dig som är ny ..

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här