Publicerat: 2021-06-11 Intervjuer med barn och ungdomar som har NPF

Vi söker barn och unga som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vill berätta om hur de tycker att skola, socialtjänst och omsorgsförvaltning ska bli bättre. 

Den som är med kan vara anonym.

Genom att delta i ett kort samtal kan du som är barn eller ung berätta om dina egna upplevelser och erfarenheter av NPF och ge förslag på vad du tycker är viktigt i skolan, i socialtjänsten eller i omsorgsförvaltningen.

Deltagandet är givetvis anonymt men vi samlar ihop barns och ungas egna perspektiv och kunnande för att vidarebefordras till beslutsfattare och vuxna, inte minst de som arbetar tex inom skolan, socialtjänsten och omsorgen.

Intervjuerna kan ske i verkliga livet, eller via telefon eller digitalt möte.

Kontakta någon av personerna nedan för att vara med.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här