fbpx

Publicerat: 2023-03-07 Isabel Eriksson projektleder Föräldrafokus

Jag heter Isabel Eriksson och började på Barnombudet i början av februari, som projektledare för Arvsfondsprojektet FöräldraFokus och familjestöd i skolan. Jag har en kandidatexamen i psykologi från Kanada och en magisterexamen i ekonomi från SLU. ⁠

Innan jag började på Barnombudet arbetade jag i över tjugo år på Arbetsförmedlingen i Uppsala med ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Insikterna från möten med ungdomarna samt min familjesituation ledde mig att förstå att det som barn och unga behöver mest av allt för att mogna är vuxna som lyssnar på och respekterar deras känslor och behov. Därför skapade jag metoden FöräldraFokus. ⁠

Under projekttiden kommer jag tillsammans med föräldrastöjdare på fyra grundskolor att utveckla och implementera FöräldraFokus på skolorna. Tanken är att vårdnadshavare får det stöd de behöver för att använda metoden med sina barn. Det känns helt rätt att denna utveckling görs av Barnombudet då metoden bidrar till att stärka organisationens arbete med bland annat att stärka barns och ungas röster. ⁠

Läs mer om Föräldrafokus

Isabel Eriksson

Isabel arbetar med Arvsfondsprojektet Föräldrafokus.

018 410 10 31

isabel.eriksson@boiu.se

foraldrafokus@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här