Knas Hemmas ambasssadörer 2017

Publicerat: 2017-02-27 Knas hemma ges nytt stöd av Arvsfonden

Föreningen Barnombudsmannen i Uppsala har fått över en miljon kronor i nya projektmedel från Allmänna arvsfonden för att arbetet med Knas hemma ska kunna fortsätta.

Datum: 27/2 2017

Kontakt: Anna Sabelström, 070-946 66 43 eller info@knashemma.se

Efter tre år som arvsfondsprojekt är Knas hemma idag en nationell ungdomsförening där styrelsen består av Knas hemmas ambassadörer. Föreningen Knas hemma företräder placerade barn och unga, för att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige.

– Att vi får fortsatt förtroende och stöd av Allmänna arvsfonden möjliggör för oss att fortsätta strävan att sprida vår kunskap och erfarenhet i olika forum och sammanhang, säger Andreas Svensson, ordförande i Knas hemma.

– Vi kan nu jobba vidare med att utvecklas som förening, skapa interna strukturer och utveckla vårt ledarskap i vår fantastiska Knas hemma-familj.

Ambassadörerna utbildas i barnets rättigheter och ledarskap och är ansiktet utåt. De föreläser och implementerar delaktighetsmetoder inom socialtjänsten, för familjehem och socionomstudenter, samt är en röst i rapporter och statliga utredningar.

Om projektet

Knas hemma: ungas perspektiv på familjehem/HVB startades 2013 på Barnombudsmannen i Uppsala som är projektägare även kommande år. Knas hemma har utvecklats från en vision om att skapa en ny kreativ barnrättsorganisation där dagens unga med erfarenhet av samhällsplacering tar plats.

Läs mer på www.knashemma.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här