Kontakt

Därför ska du kontakta oss

Vet du inte vart du ska vända dig? Börja med oss. Vi hjälper dig att hitta det ställe som kan hjälpa just dig.

Du kan vara anonym.

Vi arbetar utifrån ett tystnadslöfte. Vi kommer inte att berätta för någon att du har ringt oss. Men om ett barn är i fara så kommer vi att berätta för socialtjänsten eller polisen. Om vi tänker göra det, så säger vi det till dig.

Praktik och prao

Du hittar information och kan ansöka om praktik och prao här.

Skicka ett meddelande

Ja
Du måste kryssa i denna ruta. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på boiu.se/personuppgifter.

Kontaktpersoner

 • Lisa Skiöld Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet. Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig. 018-700 99 31 lisa.skiold@boiu.se
 • Martin Price Barnrättslig rådgivare för Region Uppsala Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden. 018-700 99 32 martin.price@boiu.se
 • Karin Sehlin Chefredaktör Word Karin är chefredaktör för gymnasietidningen Word. Hon arbetar också med stödärenden. 018-700 99 35 karin.sehlin@boiu.se
 • Mårten Markne Kommunikatör och it-ansvarig Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är BOiU:s personuppgiftsombud. 018-700 99 36 marten.markne@boiu.se
 • Karin Mellin Förstärkare, barns och ungas delaktighet Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster, och med stödärenden. 018-700 99 37 karin.mellin@boiu.se
 • Johannes Dahlkvist Administratör Johannes har hand om administration, ekonomi och löner. 018-700 99 33 johannes.dahlkvist@boiu.se
 • Max Otterman Projektassistent Max arbetar med barn- och ungdomsinflytande på BOiU, med projektfinansiering och administration av Guldkantsbidraget. Han har också hand om BOiU:s sommarjobbare. 018-410 10 33 max.otterman@boiu.se
 • Sofie Juhlin Medlems- och CSR-ansvarig Sofie är ansvarig för vårt medlemsarbete, och kontakt med annonsörer och företag som vill bidra/samarbeta med oss. Hon har också hand om våra event. 018-700 99 39 sofie.juhlin@boiu.se
 • Helén Olsson Children's program Helén är projektledare för Children's program. Du kan kontakta henne och Lars Lewerth gemensamt på childrensprogram@boiu.se och 018 410 10 30 018 410 10 32 helen.olsson@boiu.se
 • Lars Lewerth Children's program Lars är projektledare för Children's program. Du kan kontakta honom och Helén Olsson gemensamt på childrensprogram@boiu.se och 018 410 10 30 018 410 10 31 lars.lewerth@boiu.se

Vad Barnombudet kan göra i rådgivningsärenden

Vi håller barnets perspektiv. Vi vill prata med berörda barn om det är lämpligt/möjligt.

Geografisk begränsning: Vi kan hjälpa till inom Uppsala kommun. Vi kan också ge råd i frågor om vård eller andra verksamheter inom Region Uppsala.

Vi kan:

 • hänvisa till var det går att få stöd och hjälp i olika frågor.
 • följa med på möten mellan den som sökt vårt stöd och en myndighet, t ex skola eller socialtjänst. Vår roll är att företräda och bevaka barnets rättigheter. Vi företräder inte barnet eller barnets vårdnadshavare juridiskt.
 • medla i situationer där läget blivit låst.
 • förtydliga och förklara sådant som kan vara svårt att förstå för densom sökt rådgivning.
 • formulera klagomål eller överklaganden.
 • ge information om rättigheter, lagar och riktlinjer.

Vad Barnombudet inte kan göra

Geografisk begränsning: Vi kan endast hjälpa till inom Uppsala kommun och när det handlar om vård eller andra frågor inom Region Uppsala. Vi kan till exempel inte hjälpa till i ärenden som gäller skolor eller socialtjänst utanför Uppsala kommun.

Vi kan inte

 • kräva att myndigheter genomför specifika åtgärder eller lämnar ut sekretessbelagda handlingar till oss
 • bistå med pengar
 • ta ställning i konflikter mellan vårdnadshavare
 • bistå med juridisk hjälp från jurister
 • vara juridisk företrädare för barn eller vårdnadshavare.

Utanför Uppsala län?

Vi finns i Uppsala och finns framför allt till för dig som behöver hjälp och bor i Uppsala län.

Bor du någon annanstans i Sverige? Läs mer här.

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här