Publicerat: 2020-05-28 Kontaktruta önskemål om klassbesök

Önskemål om klassbesök

Våra klassbesök handlar om rättigheter och framför allt rätten att vara med och påverka saker som berör barn och unga. Kontakta oss om du vill att vi kommer till din klass.

Endast skolor i Uppsala.

Ja
Du måste markera denna ruta. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på boiu.se/personuppgifter.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här