Publicerat: 2022-10-19 Kostnadsfri lunchföreläsning: Stenen i magen och känslorna i ryggsäcken

Om barn i familjer med missbruk får möjlighet att berätta för sin förälder, som tagit hjälp och blivit nykter – då händer ofta något avgörande och kärleksfullt. Det blir en stark förebyggande kraft för både barn och förälder. Barnet och föräldern behöver hjälp tillsammans.

Lyssna på en online-föreläsning om barn som växer upp i familjer där det förekommer missbruk av alkohol eller andra droger. Barnen är de som drabbas allra värst och de som borde få stöd förstmen de får oftast stöd sist. Barn är också anhöriga, och anhörigperspektivet innefattar även små barn.

I föreläsningen beskriver vi det förebyggande stödprogrammet Childrens Program och berättar hur du kan utbilda dig till ledare i metoden. Vi tar bland annat upp:

 • Hur bemöta och stödja barn i familjer med missbruk?
 • Hur mår de?
 • Vad är de med om?
 • Hur påverkas de?
 • Vilket stöd och hjälp finns?
 • Vikten av ett familjeperspektiv i vård och behandling.
 • Berättelser från både barn och föräldrar.
 • Hur få barn att berätta?

Föreläsare

Föreläsningen hålls av:

Helén Olsson, Socionom med bland annat mångårig erfarenhet av att arbeta med stödgrupper och målgruppen barn i familjer med missbruk. Utbildad och certifierad vid Hazelden Betty Ford Center i Kalifornien.

Lars Lewerth, producent och projektledare med många års erfarenhet av preventivt arbete kring alkohol och droger. Utbildad och certifierad vid Hazelden Betty Ford Center, i Kalifornien

Tid och plats

Föreläsningen ges online via Teams. Länk till föreläsningen får du efter anmälan. Du kan delta även om du inte har ett Teams-konto.

 • Måndag 24/10 kl 12-12.45
 • Fredag 18/11 12-12.45
 • Torsdag 15/12 12-12.45

Det finns inga planerade föreläsningar just nu.

Children’s program

Children’s program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program med starkt familjeperspektiv. Det unika med Children’s program är att barn och föräldrar får mötas under trygga former då barnen får uttrycka hur missbruket har påverkat deras liv.

Children’s program är ett projekt (2019-2022) som drivs av Barnombudet med stöd från Arvsfonden.

Inom projektet ska ledare i metoden utbildas över hela Sverige. Vi ska också ta fram en klassrumsmetod för att berätta för barn om missbruk, med syftet att hitta barn i som lever i missbruksmiljö eller med en nykter missbrukare, men som inte har fått stöd.

Projektet har en egen hemsida: childrensprogram.se

 

arvsfonden

Ny bok om barn i familjer med missbruk

Boken Barn vill berätta om vuxna vill lyssna ger en direkt inblick i hur barn i familjer med missbruk känner och tänker – och vilket stöd de egentligen behöver.

Boken är skriven av Lars Lewerth och Helén Olsson som en del av vårt Arvsfondsprojekt Children’s program.

Köp boken här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här