Publicerat: 2022-09-23 Kostnadsfri lunchföreläsning: Stenen i magen och känslorna i ryggsäcken

Lyssna på en online-föreläsning om barn som växer upp i familjer där det förekommer missbruk av alkohol eller andra droger.

 • beskrivning av det förebyggande stödprogrammet Childrens Program
 • hur du kan utbilda dig till ledare i metoden

Barn är också anhöriga, och vi kommer att lägga vikt vid att anhörigperspektivet även innefattar små barn.

Barnen och de som drabbas allra värst och de som borde få stöd först, men får i allmänhet stöd sist.

Föreläsningen innehåller bland annat

 • Hur bemöta och stödja barn i familjer med missbruk
 • hur mår de
 • vad är de med om
 • hur påverkas de
 • vilket stöd och hjälp finns
 • vikten av ett familjeperspektiv i vård och behandling
 • berättelser från både barn och föräldrar
 • hur få barn att berätta

Föreläsare

Föreläsningen hålls av:

Helén Olsson, Socionom med bland annat mångårig erfarenhet av att arbeta med stödgrupper och målgruppen barn i familjer med missbruk. Utbildad och certifierad vid Hazelden Betty Ford Center i Kalifornien.

Lars Lewerth, producent och projektledare med många års erfarenhet av preventivt arbete kring alkohol och droger. Utbildad och certifierad vid Hazelden Betty Ford Center, i Kalifornien

Tid och plats

Föreläsningen ges online via Teams. Länk till föreläsningen får du efter anmälan. Du kan delta även om du inte har ett Teams-konto.

 • Onsdag 28/9 kl 12-12.45
 • Måndag 24/10 kl 12-12.45
 • Fredag 18/11 12-12.45
 • Torsdag 15/12 12-12.45

Anmälan och information

Anmäl dig på mejl till Helén Olsson

Kontakta Children’s program

Du når Lars och Helén på:

018 410 10 32 respektive 018 410 10 32

childrensprogram@boiu.se

Children’s program

Children’s program kan förbättra relationerna i familjer där någon vuxen är nykter missbrukare.

Children’s program är ett projekt (2019-2022) som drivs av Barnombudet med stöd från Arvsfonden.

Inom projektet ska ledare i metoden utbildas över hela Sverige. Vi ska också ta fram en klassrumsmetod för att berätta för barn om missbruk, med syftet att hitta barn i som lever i missbruksmiljö eller med en nykter missbrukare, men som inte har fått stöd.

Projektet har en egen hemsida: childrensprogram.se

 

arvsfonden

Ny bok om barn i familjer med missbruk

Boken Barn vill berätta om vuxna vill lyssna ger en direkt inblick i hur barn i familjer med missbruk känner och tänker – och vilket stöd de egentligen behöver.

Boken är skriven av Lars Lewerth och Helén Olsson som en del av vårt Arvsfondsprojekt Children’s program.

Köp boken här.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här