Publicerat: 2018-08-31 Kostnadsfritt seminarum om intervjumetod för barn

Är du och din verksamhet nyfikna på det datorbaserade verktyget In my shoes? Metoden har länge och med stor framgång använts vid intervjuer med barn i England inom såväl sjukvård, socialtjänst som rättsväsende.

Kom på ett kostnadsfritt seminarium för att ta reda på om metoden passar er!

Under seminariet presenteras In my shoes och nypublicerade svenska forskningsresultat om metoden. På plats finns David Glasgow som har arbetat med metoden länge i England.

Seminariet hålls på engelska, men det går bra att ställa frågor på svenska.

BOiU och Uppsala universitet samarbetar kring att erbjuda tvådagarsutbildningar i In my shoes. Se separat ruta på sidan.

Kostnadsfritt seminarium

När? 11 september, kl 13-14.30

Var? Drottninggatan 8, Uppsala

Anmälandelta.boiu.se

Bli certifierad användare av In my shoes

  • Nästa utbildningstillfälle: Den 1 och 6 oktober 2021, kl 9-16. Lokal: centralt i Uppsala, anpassad till de eventuella restriktioner som råder just då. För att bli en certifierad användare av metoden krävs närvaro båda dagarna. Dagen mellan kursdagarna avsätts åt eget arbete – intervjuer med två barn (ca 1,5 timme/per intervju). Sista anmälningsdag 14 dagar före utbildningsstart. 

Intervjumetoden In my shoes hjälper barn från 3 år att berätta vad de har varit med om och hur de har det. Det kan också vara en hjälp för äldre barn, som av olika anledningar har svårt att kommunicera. Under intervjun används ett särskilt datorprogram. Läs mer.

Utbildning i In my shoes kan vara ett sätt att öka kompetensen i samtal med yngre barn och är en möjlighet att öka barns delaktighet.

    • Plats: BOiU, Drottningg 8. En trappa upp utan hiss; ange eventuella tillgänglighetskrav vid anmälan.
    • Pris: 6500 kr (momsfritt). Fakturering sker i samband med anmälan. Avbokning utan kostnad senast 14 dagar före utbildningsstart, därefter återbetalning mot sjukintyg.
    • Ta med: bärbar dator. Du behöver ha behörighet att installera program på din dator eftersom IMS kommer att installeras på denna dator. Lånedator finns ej.

Utbildningen ges endast endast om tillräckligt många anmäler sig.

Lunch ordnas på egen hand.

Regler för evenemangsnamnet på https://boiu.sharepoint.com/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={38debcec-9f42-467e-9129-9e29b194a362}&action=edit&wd=target%28Webb.one%7Ce594c927-d569-4812-8eb8-380c29470a1eC320fB6r7Cb8dc82c5-ae88-4c85-9f99-f04f6780344029&wdorigin=703

Boka plats

Arrangemang som hålls i BOiU:s lokaler på Drottninggatan 8 är en trappa upp utan hiss. Om behov finns av bättre tillgänglighet så bokar vi annan lokal. Föranmälan är viktig så att vi kan meddela eventuellt lokalbyte.

Digitala arrangemang sker i plattformen Teams. Du kan delta även om du inte har ett konto i Teams. Du får länken någon dag före utbildningstillfället.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här