Publicerat: 2016-10-06 Länkruta – Orosanmälan för vuxna

Mer om socialtjänsten

Läs mer om socialtjänsten

Hitta socialtjänsten där du bor

Om tecken att vara uppmärksam på

Socialstyrelsen

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här