fbpx

Publicerat: 2021-11-01 Likarätt – nu på fler språk

Modulen för vårdnadshavare i utbildningen Likarätt finns nu på arabiska, somaliska, persiska och engelska, utöver svenska. Vi har också gjort en informationsfilm för den somaliskspråkiga målgruppen.

Likarätt är en kostnadsfri utbildning för elever, personal och vårdnadshavare för att öka kunskapen om barns rättigheter och tryggheten i skola och förskola. Läs mer

Projektet

Likarättsutbildning är ett treårigt arvsfondsprojekt som drivs av Barnombudet i Uppsala län i samarbete med Östersunds kommun.

Barn/unga och vuxna från förskola till gymnasiet i Uppsala och Östersund har varit med och skapat fem likaträttsutbildningar för barn/elever, personal och vårdnadshavare. Syftet är att stärka barns trygghet och öka kunskapen om möjligheten att få hjälp.

De olika utbildningarna kräver inte några förkunskaper och är på grundläggande nivå. Utbildningarna erbjuds kostnadsfritt nationellt till förskolor och skolor.

Projektet Likarättsutbildning genomförs med stöd från Arvsfonden maj 2018-juni 2021.

 

arvsfonden

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här