Publicerat: 2016-09-23 Man dömd för sexbrott anställdes

Uppdatering 2016-10-19 Mannen har varit avstängd från arbetet sedan misstankarna blev kända, och sade upp sig tidigt i oktober.

 

 

En man som dömts för sexköp av barn fick i våras en anställning på BOiU. Mannen utreds nu för nya sexbrott mot barn.

Mannen anlitades som konsult i början av året och har därefter arbetat i ett projekt.

Mannens arbete har inte inneburit enskilda möten med barn eller unga. Brottsmisstankarna gäller inte barn eller unga som mannen kan ha mött under sin anställning. Han är avstängd från sin tjänst medan utredning pågår, och vi undersöker möjligheterna till avsked eller uppsägning.

Det mesta av vårt arbete där vi möter barn och unga sker mer indirekt, exempelvis med en klass eller grupp. Vi har i princip aldrig enskilda möten. Vi har nu insett att vi, precis som alla andra verksamheter som möter barn, ändå behöver ha tydliga rutiner för att något liknande detta inte ska kunna hända.

Därför kommer vi vid nyanställningar och när vi tar emot vuxna praktikanter begära in utdrag ur belastningsregistret. Alla anställda är nu självmant på väg att lämna in sådana utdrag

– Den här situationen kom som en chock för hela personalen och vi kan bara beklaga att vi inte tänkt på detta tidigare, säger verksamhetschef Lisa Skiöld.

Frågor besvaras av Lisa Skiöld, verksamhetschef, på 018-700 99 31 eller  lisa.skiold@boiu.se. Det går också bra att kontakta oss via sociala medier.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här