Hjälp vid flykt eller om ny i Sverige

Publicerat: 2022-03-16 Material till föräldrar som flytt med barn från Ukraina

På länken finns material på svenska, ryska och ukrainska om att ta hand om ett barn på flykt.

Materialet är tänkt att kunna delas ut till föräldrar som enkla tips och råd under den första tiden efter flykten.

Få hjälp

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här