Publicerat: 2018-11-11 Max Otterman

Max Otterman

Max arbetar med att hitta nya intäktskällor för BOiU och som resurs i frågor som rör ungdomars rätt till inflytande.

018-700 99 34

max.otterman@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala Både privatpersoner, företag och organisationer kan bidra.

Klicka här