Publicerat: 2019-03-26 #metoo – barn och unga – hur går vi vidare?

Datum: 20 mars 2018
Tid: 9.00 – 15.30
Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset
Målgrupp: personal som arbetar med barn och unga inom t ex förskola, skola, socialtjänst, hälsovård, sjukvård

Länkar

Länkar om sexuella övergrepp mot barn.

Presentationer

Preventivt arbete för att undvika sexuellt våld, och riskbedömning på barn i tidig ålder
Ulla Thorslund, leg psykolog, specialiserad på sexuella beteendeproblem hos barn och unga.
Presentationen.

Femtongruppen – högstadieelevers initiativ
Femtongruppen från Enköping fick stort genomslag med sin film #femton. Filmen visar hur sexuella trakasserier präglar elevers skolgång. Gruppen kommer att prata om hur t ex filmen kan användas för att undvika att trakasserier fortsätter.
Se filmen på Youtube

Killmiddagar och andra metoder
Föreningen Män (tidigare Män för jämställdhet) – en ideell feministisk organisation med visionen att skapa en jämställd värld utan våld.
Presentationen.

Panelsamtal – Vad kan göras på kommunal och regional nivå?
Mohamad Hassan (L), kommunalråd, vice ordf Idrott- och fritidsnämnden Uppsala kommun, Peter Gustavsson (S), ordförande Kulturnämnden och ledamot i jämställdhetsrådet Uppsala kommun, Sofia Venemalm, strateg i Uppsala kommun med ansvar för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, Frank Stoor, utbildningschef Enköpings kommun, Randi Graungaard, tidigare socialchef, nu kommundirektör Tierp

Om att förhindra och behandla risk för övergrepp
Preventell – hjälplinje vid oönskad sexualitet

Förebyggande arbete mot sexuella övergrepp och trakasserier i skolmiljö
Uppsala tjej- och transjour
Presentationen.

Pornografins effekter – om sambandet mellan pornografi och sexuella övergrepp och trakasserier
Uppsala kvinnojour
Presentationen.

#sexualkunskapslyftet i svenska skolan
Hans Olsson från RFSU
Presentationen.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Om Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet i Uppsala län ska verka för att de barn som behöver vårt skydd i samhället ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och initiera verksamhetsutveckling och forskning kring dessa barn.

I barnskyddsrådet finns personer som är verksamma inom olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

Läs mer här.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här