Publicerat: 2019-03-26 #metoo – barn och unga – hur går vi vidare?

Datum: 20 mars 2018
Tid: 9.00 – 15.30
Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset
Målgrupp: personal som arbetar med barn och unga inom t ex förskola, skola, socialtjänst, hälsovård, sjukvård

Länkar

Länkar om sexuella övergrepp mot barn.

Presentationer

Preventivt arbete för att undvika sexuellt våld, och riskbedömning på barn i tidig ålder
Ulla Thorslund, leg psykolog, specialiserad på sexuella beteendeproblem hos barn och unga.
Presentationen.

Femtongruppen – högstadieelevers initiativ
Femtongruppen från Enköping fick stort genomslag med sin film #femton. Filmen visar hur sexuella trakasserier präglar elevers skolgång. Gruppen kommer att prata om hur t ex filmen kan användas för att undvika att trakasserier fortsätter.
Se filmen på Youtube

Killmiddagar och andra metoder
Föreningen Män (tidigare Män för jämställdhet) – en ideell feministisk organisation med visionen att skapa en jämställd värld utan våld.
Presentationen.

Panelsamtal – Vad kan göras på kommunal och regional nivå?
Mohamad Hassan (L), kommunalråd, vice ordf Idrott- och fritidsnämnden Uppsala kommun, Peter Gustavsson (S), ordförande Kulturnämnden och ledamot i jämställdhetsrådet Uppsala kommun, Sofia Venemalm, strateg i Uppsala kommun med ansvar för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, Frank Stoor, utbildningschef Enköpings kommun, Randi Graungaard, tidigare socialchef, nu kommundirektör Tierp

Om att förhindra och behandla risk för övergrepp
Preventell – hjälplinje vid oönskad sexualitet

Förebyggande arbete mot sexuella övergrepp och trakasserier i skolmiljö
Uppsala tjej- och transjour
Presentationen.

Pornografins effekter – om sambandet mellan pornografi och sexuella övergrepp och trakasserier
Uppsala kvinnojour
Presentationen.

#sexualkunskapslyftet i svenska skolan
Hans Olsson från RFSU
Presentationen.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Om Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet i Uppsala län ska verka för att de barn som behöver vårt skydd i samhället ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och initiera verksamhetsutveckling och forskning kring dessa barn.

I barnskyddsrådet finns personer som är verksamma inom olika verksamheter som arbetar med utsatta barn.

Läs mer här.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här