Publicerat: 2020-06-17 Midsommarn kommer, men först ett ordentligt nyhetsbrev

I terminens sista nyhetsbrev berättar vi bland annat att det går jättebra att boka oss för digitala utbildningar och workshops i höst, att alla gymnasielever som vill kan komma på workshop med Word, Fredens hus och kulturförvaltningen i augusti och inte minst att det ännu en gång finns ett tillfälle att bli bättre på att prata med barn i jobbet.

Äldre nyhetsbrev hittar du här.

Du kan anmäla dig direkt till In my shoes-utbildningen här:

 

OBSERVERA

att arrangemanget måste anges exakt som nedan med engelsk månad tre bokstäver eller fulltext (t ex april, may, oct). Annars fungerar inte flödet för att lägga in deltagare i Sharepoint.

Titel||Datum:dd mmm yyyy

Eventuella nya fält för kostnader måste föras in i rätt mejlprocessor.

ANVÄND INTE NÅGRA SPECIALTECKEN (T EX LÅNGT TANKSTRECK ELLER CITATIONSTECKEN) I ARRANGEMANGSNAMN.

Boka plats

Arrangemang som hålls i BOiU:s lokaler på Drottninggatan 8 är en trappa upp utan hiss. Om behov finns av bättre tillgänglighet så bokar vi annan lokal. Föranmälan är viktig så att vi kan meddela eventuellt lokalbyte.

Digitala arrangemang sker i plattformen Teams. Du kan delta även om du inte har ett konto i Teams. Du får länken någon dag före utbildningstillfället.

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här