fbpx

Publicerat: 2018-10-04 Milly – mänskliga rättigheter

Halloj! Jag heter Milly och jag har praktik på Barnombudet i Uppsala län som en del i min masterutbildning i mänskliga rättigheter på Uppsala universitet.

Dagarna här är väldigt varierade och roliga då jag får göra många olika saker. Jag har bland annat varit med på en familjecentral och stöttat dem i att ta fram en plan för hur de ska arbeta med barnrätt. Härnäst ska jag göra novemberkalendern och vara med och besvara en remiss om regionbusstrafiken utifrån ett barnrättsperspektiv.

Jag sökte mig till BOiU för att jag vill arbeta med barnrätt, öka kunskapen i samhället om att barn är rättighetsbärare som vuxna behöver lyssna mer på i frågor som rör barn.

Det jag tycker är spännande med just BOiU är att de arbetar med detta på lokal nivå, här får jag vara med och se hur barnrättsarbete kan se ut i praktiken.

En av de största lärdomarna jag hittills fått är att artikel 12 innebär en möjlighet för barn men en skyldighet för vuxna – det är upp till oss att hitta sätt som möjliggör för barn att uttrycka sig medan barn kan välja om de vill uttrycka sig eller inte.

#vipåbarnombudet

Under #vipåbarnombudet skriver nya och gamla medarbetare och praktikanter om sitt arbete.

Följ hashtaggen på Instagram och Facebook för att få uppdateringar om nya medarbetare hos oss. Länkarna öppnas i nya flikar.

Lisa Skiöld

Barnombud

Lisa är personalansvarig. Hon tar emot jobbansökningar via mejladressen nedan, och sköter anställningsintervjuer.

Observera att praktikansökningar görs här.

018-700 99 31

ansokan@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här