Hjälp vid mobbing och kränkning

Publicerat: 2017-12-05 Vårdguiden 1177

Mobbning är när någon upprepade gånger blir kränkt av andra.

Få hjälp

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här