Publicerat: 2018-11-16 Mötesplatsen, Åsiktsmässan och Hur är läget?

Mötesplatsen

Mötesplatsen startades 2001 av BO efter initiativ från ungdomar. Projektet fick en egen hemsida och de drivande ungdomarna träffades varje vecka. Mötesplatsen fortsatte i tolv år med tre möten per termin där unga och beslutsfattare möttes för att samtala om viktiga frågor.

På Mötesplatsen fanns en anställd gymnasieungdom (en”proffsnisse”), och ett antal ”mötesnissar” som arbetade ideellt under ledning av BO.

Flera förändringar för unga i Uppsala börjar som idéer på Mötesplatsen, som sommarlovsbusskortet, läxhjälp på internet och anonym rättning av prov.

Mötesplatsen utgjorde tillsammans med klassbesöken i Hur är läget?-serien och Åsiktsmässan/Intressemässan under många år BOiU:s huvudsakliga arbete med delaktighet för gymnasieåldern.

”Mötena med ungdomar innebar att jag förstod att du inte behöver stänga in dig som politiker. Det är viktigt att jag har fått uppleva att de som är arga på mig – som när vi skulle lägga ner gymnasieskolor – inte heller är farliga. Jag hade kunnat stänga in mig men det hade inte gynnat någon.”

– Mohamad Hassan, kommunpolitiker för Liberalerna

”På de flesta möten jag varit på har ungdomarnas engagemang varit imponerande och det är något jag tycker de ska vara stolta över.”

– Sture Jonsson, informationschef UL

Hur är läget?

I konceptet Hur är läget? möttes gymnasieklasser och tunga kommunpolitiker, oftast kommunalråd, i klassrumsmiljö. Konceptet höll på i elva år från 2001.

”Jag är nog inte den som får wow-känslor i sådana här sammanhang, men de gånger jag var ute i skolor med Martin Price var jag väldigt imponerad.”

– Cecilia Forss, kommunpolitiker för Moderaterna

Åsiktsmässan

På Åsiktmässsan (som bytte namn till Intressemässan) fick elever möta föreningar och organisationer. Mässan hölls 2003-2012 och arrangerades på Grand till den växte sig så stor att den behövde flytta till V-Dala och Norrlands nationer och till sist Flustret.

 

Unga experter på barnsjukhuset

En grupp unga som påverkar barnsjukhuset och har roliga möten.

Unga experter finns för att barn och unga ska få komma till tals, och för att de är de bästa experterna på vad de tycker om sin vård.

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här