Publicerat: 2016-08-12 När det ska tas beslut som rör barn

Alla människor upp till 18 år räknas som barn. Ska det tas ett beslut som rör någon eller några som är yngre än 18 år?

Ett “beslut” kan vara många olika saker, och ibland kan det vara otydligt om något är ett beslut. Ska någon bestämma om det ska bli en “förändring”? Då kommer det att tas beslut.

Några exempel:

  • En elev behöver särskilt stöd
  • Er lunchtid ändras
  • Ett nytt bostadsområde ska planeras
  • Fritidsgården får nya öppettider
  • Socialtjänsta ska besluta om en förälders försörjningsstöd
  • Socialtjänsten ska besluta var någon som är under 18 år ska bo

När det ska tas beslut om barn och unga måste de som bestämmer se till att det blir så bra det bara går för de personer som det handlar om. Då ska de både ta reda på vad barnen eller de unga behöver, och vad de vill. Ju äldre och mognare den unga personen är, desto mer måste den som beslutar bry sig om åsikterna!

Så här bör det gå till när det ska tas beslut som påverkar barn eller unga. Den som tar beslutet ska:

skylten-m-bg-min

Tänka på om det som ska bestämmas kommer att påverka någon under 18 år.

brglas-u-text-m-bg-min

Undersöka hur det ska bli så bra som det bara går för de barn eller unga som påverkas. Bland annat ska de fråga de som berörs och ta hänsyn till åsikterna. ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet” står det i barnkonventionen.

plaster-m-bg-min

Förbättra på något annat sätt, om det trots allt inte går att genomföra det som skulle vara det bästa för de barn eller unga som berörs. Det brukar kallas ”kompensatoriska åtgärder.”

Tips till de som bestämmer

Vi har information som du kan tipsa de som bestämmer om, så att de tar bra beslut.

Vi på BOiU kan också ge dem utbildning i hur de ska göra!

Se rutan till höger.

 brglas-min

Mer om barnrättsbeslut

Läs mer här om hur barns och ungas rättigheter kan tillgodoses när det ska tas beslut. BOiU kan hjälpa till!

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här