Publicerat: 2020-11-11 Nobabs konferens Ungdomars delaktighet i hälso- och sjukvård

Länkar till konferens och gruppdiskussion har skickats ut via mejl.

Fallbeskrivningar tema övergång till vuxenvård

Nobabs standard

Barnanpassad vård

Föreläsningar

Att förstå sin tonårspatient (pdf)

Martin Price

Barnrättsombud för Region Uppsala

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

018-700 99 32

martin.price@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här