Publicerat: 2021-04-06 Enkät om hur skola och socialtjänst kan bli bättre för barn och ungdomar med NPF

Vi har tillsammans med brukarombudet för Uppsala kommun och ombudsmannen på Funktionsrätt i Uppsala kommun tagit fram en enkät om hur skola och socialtjänst kan bli bättre för barn och ungdomar med NPF.

NPF betyder neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kan till exempel vara autism och ADHD.

Nu får du som är barn eller ung (upp till 20 år) vara med och rösta på det som du tycker är viktigast att börja med för att det ska bli bättre.

Dina svar är viktiga och kommer redovisas till chefer och politiker i Uppsala kommun. När alla svar kommit in kommer resultatet finnas på den här sidan.

  • Enkäten har tio frågor.
  • Det tar ungefär 5 minuter att svara på frågorna.
  • Sista dag för att svara på enkäten är 31 oktober.
  • Det kommer inte synas vem som svarat på enkäten. Du kommer vara anonym.

Länk till enkäten

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här