Publicerat: 2019-09-12 Nyhetsbrev med kostnadsfria utbildningar, kulturnatt och annat

Nu märker vi på Barnombudet verkligen av att införandet av barnkonventionen som lag närmar sig (nämligen januari 2020). Det är högtryck på efterfrågan kring verksamhetsutveckling från olika håll inom kommun och region, och även glädjande nog från våra grannkommuner. Det är väldigt roligt att delta i workshopar med medarbetare som kommer på kreativa idéer på hur de kan förbättra för de barn som berörs av deras verksamhet – utan att det ens behöver innebära en särskilt stor arbetsinsats eller extra kostnad.

Det ingår ju en stor mängd sakfrågor i det breda begreppet barnets rättigheter. Fokus för oss just nu, som till exempel syns i artikeln i UNT, är barns grundläggande behov. Och, som vi ofta påminner, finns det stora fördelar med att involvera barn och unga för att få behoven tillfredsställda på ett bra sätt.

Läs hela nyhetsbrevet här.

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här