fbpx

Publicerat: 2022-12-13 Nytt Arvsfondsprojekt ska stärka relationen mellan skola och föräldrar

Metoden Föräldrafokus är ett verktyg som hjälper föräldrar att stötta sina barn under skoltiden. Med Föräldrafokus kan elevens skolresultat förbättras, vilket förebygger psykisk ohälsa, missbruk, brott och kriminalitet. Nu har vi beviljats ett treårigt stöd från Arvsfonden för att utveckla och sprida Föräldrafokus.

Projektet ”Föräldrafokus och familjestöd i skolan” ska implementera ett nytt sätt att arbeta med hela familjen via skolan. Inom projektet ska Barnombudet utbilda familjestödjare som kan stötta föräldrar och vårdnadshavare, bland annat via föräldrastödsmetoden Föräldrafokus.

– Vi tror verkligen att det här är en viktig komplettering för många barn och unga som idag saknar en struktur och samtal om sin skolgång eller fritid med sina närstående vuxna, säger Lisa Skiöld, verksamhetschef på Barnombudet.

– Föräldrafokus kan frigöra mycket resurser för de familjer och barn som behöver mer stöd genom att metoden kan vägleda i ett tidigt skede, istället för att försöka lösa problem efter att de har uppstått.

Projektet startar i februari 2023 och kommer att ledas av Isabel Eriksson som tagit fram metoden Föräldrafokus.

Isabel Eriksson

Isabel arbetar med Arvsfondsprojektet Föräldrafokus.

018 410 10 31

isabel.eriksson@boiu.se

foraldrafokus@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här