Publicerat: 2022-12-13 Nytt Arvsfondsprojekt ska stärka relationen mellan skola och föräldrar

Metoden Föräldrafokus är ett verktyg som hjälper föräldrar att stötta sina barn under skoltiden. Med Föräldrafokus kan elevens skolresultat förbättras, vilket förebygger psykisk ohälsa, missbruk, brott och kriminalitet. Nu har vi beviljats ett treårigt stöd från Arvsfonden för att utveckla och sprida Föräldrafokus.

Projektet ”Föräldrafokus och familjestöd i skolan” ska implementera ett nytt sätt att arbeta med hela familjen via skolan. Inom projektet ska Barnombudet utbilda familjestödjare som kan stötta föräldrar och vårdnadshavare, bland annat via föräldrastödsmetoden Föräldrafokus.

– Vi tror verkligen att det här är en viktig komplettering för många barn och unga som idag saknar en struktur och samtal om sin skolgång eller fritid med sina närstående vuxna, säger Lisa Skiöld, verksamhetschef på Barnombudet.

– Föräldrafokus kan frigöra mycket resurser för de familjer och barn som behöver mer stöd genom att metoden kan vägleda i ett tidigt skede, istället för att försöka lösa problem efter att de har uppstått.

Projektet startar i februari 2023 och kommer att ledas av Isabel Eriksson som tagit fram metoden Föräldrafokus.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här