Publicerat: 2018-02-27 Nytt projekt för barns trygghet     

Barn och unga från förskola till gymnasiet i Uppsala och Östersund är med och skapar en webbutbildning för elever, personal och vuxna. Syftet är att stärka barns trygghet och öka kunskapen om möjligheten att få hjälp.

I samarbete med barn och unga kommer Barnombudet i Uppsala län, BOiU, att ta fram en webbutbildning för att stärka barns trygghet och uppmärksamma möjligheterna att agera om deras rättigheter kränks. Utbildningen kommer att erbjudas kostnadsfritt till alla förskolor och skolor i Uppsala och Östersund, fristående såväl som kommunala. Utbildningen ska också spridas nationellt.

– Att kunna erbjuda hjälp och stöd tidigt är ett effektivt medel för att motverka psykisk ohälsa, säger Lisa Skiöld, verksamhetschef på BOiU.

Webbutbildningen ska inte kräva några förkunskaper och vara tillgänglig i olika versioner för förskola och lågstadiet, mellan- och högstadiet, gymnasium, personal och närstående vuxna. Varje version kommer innehålla information om främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Projektet kommer främst arbeta i Uppsala och Östersunds kommun. Båda kommunerna har redan skrivit avsiktsförklaringar att efter projekttiden sprida och implementera utbildningen.

– Östersund har länge varit aktiva i barnrättsfrågor, och sett från oss i Uppsala är det också en kommun som ligger på ett hanterbart avstånd och är lagom stor, säger Lisa Skiöld.

Likarättsprojektet kan genomföras tack vare stöd från Arvsfonden och inleds i maj 2018.

Deltagande skolor

Deltagande skolor i Uppsala kommun är Liljeforsskolan (F–5) och Rosendalsskolan (gymnasium).

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här