Om oss

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala kommun.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat.

Det här vill vi

BOiU arbetar för att barnets rättigheter ska förverkligas fullt ut i Uppsala län.

Barn och unga ska ha kunskaper om sina rättigheter, och våga och vilja kräva sina rättigheter.

Vuxna ska våga och vilja ge mer makt och stöd till barn på barns villkor, och se barns egen kompetens.

Så här gör vi

BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället. Detta gör vi genom att

  • ge stöd och råd
  • informera
  • påverka
  • stärka barns och ungas röster.

Vi har alltid barnets bästa i fokus.

 

BOiU ger stöd och råd

BOiU ger stöd och råd till barn och unga och till vuxna som finns nära ett barn som behöver hjälp. Vi lyssnar, vägleder, ­hän­visar, stöttar och medlar.

Vi finns på telefon, mejl, webb och sociala medier. Vi kan träffas om den som söker hjälp vill det.

Läs mer.

BOiU informerar

Vi informerar barn, unga och vuxna om barnets rättigheter och rätt att påverka. Vuxna målgrupper är bland andra föräldrar, vårdnadshavare, beslutsfattare och personal som arbetar nära barn.

Förskola och skola

Våra koncept för skolan heter Lunchhäng och Barnrättslektioner. Vi föreläser också vid efterfrågan om olika frågor kring barnets rättigheter. Läs mer.

Personal som möter barn och unga

Vi föreläser för olika personalgrupper i Uppsala län och pratar om barns rättigheter, och hur de kan tillämpas i verksamheten.

För alla verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala är det kostnadsfritt. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård. För övriga tar vi ett arvode utifrån överenskommelse.

Politiker och tjänstemän inom kommun och region

Vi föreläser för nämnder/styrelser, partipolitiska samlingar och tjänstepersoner om barnets rättigheter, barnrättsliga beslutsunderlag och dialogformer samt om barnkonventionens betydelse för kommun och region.

Läs mer om våra utbildningar.

BOiU påverkar

Barnombudet i Uppsala län driver frågor som är viktiga för barn och unga i Uppsala kommun.

Vi granskar och ger stöd till Uppsala kommun och Region ­Uppsala­ i deras arbete med barnets rättigheter. Mycket återstår att göra för att barns ­rättig­heter fullt ut ska förverkligas i Uppsala.

Så här gör vi

Vi driver fokusfrågor utifrån aktuella rapporter eller enskilda som hört av sig till oss. Aktuella fokusfrågor hittar du i Handlingsplanen på denna sida.

Vi har direktkontakt med politiker och tjänstepersoner, och arbetar med information och utbildningar om hur barnrätten ska tas med vid beslut. Vi arbetar också opinionsbildande genom t ex debattartiklar i media.

BOiU samverkar med myndigheter, organisationer och verksamheter. Det gör vi genom fasta nätverk och konferenser, eller genom att se till att det skapas rutiner mellan olika verksamheter.

Barn med skylt Barnombudet i Uppsala län

BOiU stärker barns och ungas röster

BOiU skapar möjligheter för barn och unga att påverka, och vi informerar om rätten att påverka. Oftast gör vi detta när vi träffar barn och ungdomar i skolor. Vi skapar också möten ­mellan barn/unga och beslutsfattare.

Sedan 2006 ger vi ut tidningen Word, som görs av och för gymnasie­ungdomar i Uppsala. Word vill stärka ungas möjlighet till inflytande och delaktighet i Uppsalas samhällsliv. Läs mer.

Vi driver även expertgrupper av unga och tar emot sommarjobbande ungdomar som driver frågor för att få till förändring.

Folder om BOiU

Här finns en folder om vår verksamhet. Den passar framför allt för vuxna.

Kontakta Barnombudet

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt med bas i Uppsala.

Barnombudet är helt fristående från kommun, region och stat.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Myndigheten Barnombudsmannen

Myndigheten Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs och föreslår förändringar i lagar och förordningar. BO kan inte hjälpa enskilda.

Till myndigheten BO:s hemsida

Fler myndigheter

Här hittar du en sammanställning över 30 statliga myndigheter och vad de gör för barn och unga. Sammanställningen är gjord av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här