sommarjobbare på BOiU 2016

Sommarjobba på BOiU

”Att kontakta politiker som elev kändes tidigare långt borta, men nu känns det okej. Nu vet jag att jag kan göra något och jag vet mer om hur jag börjar.”
Love, sommarjobbare 2016

Sedan 2014 har ungdomar kunnat sommarjobba på BOiU. Sommarjobbarnas uppgift är att försöka förändra något som de tycker fungerar dåligt i samhället, eller införa något som saknas. Innan de sätter igång får de en utbildning i påverkansmetoder, barns och ungas rättigheter och hur beslut fattas i kommunen.

Sommarjobbarnas filmer 2020

Efter tre veckors jobb har arton kommunutvecklare gått på en sista veckas sommarlov innan de börjar gymnasiet. Se filmerna om deras arbete här! Läs mer om sommarjobb hos oss på…

Sommarjobbarnas filmer 2019

2019 års sommarjobbsperiod är slut och våra tolv sommarjobbande kommunutvecklare är färdiga med sina projekt: att arbeta för gratis mensskydd till alla kvinnor under 20 år i Uppsala, att föreslå…

Så här kul är det!

Så här har tidigare sommarjobbare tyckt.

Hjälp till så att unga ska få mer att bestämma om i samhället!

Som sommarjobbare hos oss får du

  • lära dig om dina rättigheter,
  • ta fram nya metoder för hur unga kan påverka,
  • ta fram idéer kring vad som behöver förbättras för unga i Uppsala, och
  • det finns möjlighet att skriva om ditt arbete i BOiU:s gymnasietidning Word.

Ansökan

Ansökan görs på våren via Uppsala kommun på uppsala.se/sommarjobb

Skriv om varför du vill ha just det här sommarjobbet, och vad du har för intressen i övrigt.

Information

Vill du veta mer om sommarjobb i allmänhet hör du av dig till Uppsala kommun, Sommarförmedlingen: 018-727 16 17 eller sommarformedlingen@uppsala.se

Christoffer Rollgard

Chefredaktör Word

Christoffer är chefredaktör för Word. 

018-700 99 35

christoffer.rollgard@boiu.se

Om Barnombudet

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening.

Vi arbetar i lokalt, regionalt och nationellt med bas i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här