Kontoret på Drottninggatan 8

1838–1857 drev källarmästare Schylander krog i detta hus. Snett över gatan låg krogen Blaffens källare. De två haken kallades Schylla och Karybdis, efter den grekiska mytologins två vidunder som det gällde att navigera mellan för att inte gå under.

Den vackra visan ur Gluntarne (1847–1850) på länken ovan beskriver en livad kväll på Schylla. Visan utspelar sig sannolikt i nuvarande mötesrummet, som utgjorde Schyllas festsal. Resten av krogen låg i det som nu är den bortre delen av kontoret. I slutet av 1800-talet stängdes krogen och husets övervåning inreddes till bostäder. ­Barnombudets lokaler inreddes som kontor senast vid mitten av 1900-talet.

Byggnaden är uppförd i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Grunden består av resterna från ett äldre hus som förstördes vid den stora stadsbranden 1702. Hyresgästernas källarförråd finns i stenvalv med låg takhöjd.

Byggnaden fick putsfasad i samband med ombyggnader 1910 och 1920. Under den gula putsen finns en timmer­stomme, ursprungligen klädd med Uppsalapanel, som är en speciell fasadbeklädnad där fasaden delas in med tvärstående brädor och längsgående lister. Uppsalapanel kan i dag ses på Trädgårdsgatan 14 och på Wahlmstedska gården (och bilden ovan).

1994 byggdes huset om och renoverades. Då restaurerades också det målade taket i festsalen. I salens tak syns spår av tidigare innerväggar. Timmerstommen har tagits fram på ett ställe i korridoren.

Trapphuset byggdes 1880. Dess handgjorda originalfönster ersattes 2022 av fabrikstillverkade treglasfönster.

 

Hyr Salongen

Hyr Salongen

Vi hyr gärna ut vårt mötesrum Salongen till verksamheter och organisationer som håller med om att alla barn är lika mycket värda och att alla har rätt att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på. Salongen ligger i vårt kontor, en trappa upp utan ...

Harpospelet på Schylla

Hur kul var det på BOiU:s kontor på 1800-talet?

Så här kul!

Bilder från renoveringen

Titta på bilder från renoveringen av Schyllahuset 1995 på Digitalt museum.

Kontakta Barnombudet

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt med bas i Uppsala.

Barnombudet är helt fristående från kommun, region och stat.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Källor

Schylla: dokumentation av fastigheten Fjärdingen 28:6, Kv Kaniken i Uppsala 1994, Upplandsmuseet 1995.

”Schylla”, Teddy Brunius, i Strövtåg bland gamla gårdar och nya hus i Uppsala, Winberg 1992.

Foto: Alfred Dahlgren/Upplandsmuseet (sekelskiftet 1900), Karin Mannberg Wretin/CC BY-NC-ND 4.0 (renovering)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här