Demokratin 100 år

För att visa att vi vill värna om alla människors lika värde, aktivt stå upp för demokratin och bidra till det demokratiska samtalet har vi genom verksamhetschef Lisa Skiöld skrivit under Deklaration för en stark demokrati. Deklarationen skrevs under den 11 maj 2021.

Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin. Läs mer på kommitténs webbplats (öppnas i nytt fönster)

Organisationens interna åtagande

  • Öka antalet medlemmar till minst 400 stycken, dels genom värvning och dels genom att behålla befintliga medlemmar.
  • Hålla kontakt med medlemmar och erbjuda aktiviteter där de kan bidra till föreningens arbete.

Organisationens externa åtagande

  • Minst 20 kommunutvecklare och minst 10 regionutvecklare som unga sommarjobbare 2021.
  • Genomföra klassrumsbesök med såväl information om rättigheter som utövande av påverkan genom insamling av åsikter och stöd i hur förmedla dessa till beslutsfattare.
  • Genomföra två tillfällen per år där målgruppen 10-15 åringar får uttrycka sina åsikter, t ex i form av tidning, podd eller möten med beslutsfattare.
  • Fortsätta med och utveckla tidningen och konceptet Word där gymnasieelever får planera, skriva, fotografera och illustrera en tidning som utkommer fem gånger om året, samt delta i samtal och andra kanaler där de kan förmedla åsikter.

Organisationens kommunikativa åtagande

  • Föreningen kommunicerar om sitt arbete och ställningstaganden i barnrättsfrågor såväl till en bred allmänhet som riktat till specifika beslutsfattare. Förutom egna kanaler finns en ambition och tradition att nå ut via massmedia

Om Barnombudet

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening.

Vi arbetar i lokalt, regionalt och nationellt med bas i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Lisa Skiöld

Barnombud. Ordförande i Barnskyddsrådet.

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden. Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

018-700 99 31

lisa.skiold@boiu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här