Collage som visar BOiU:s verksamhet

Vad vi gör

Vi jobbar med fyra övergripande teman. Dessa är:

  • Vi ger stöd och råd
  • Vi informerar
  • Vi påverkar
  • Vi stärker barns och ungas röster

Mer om hur vi arbetar med dessa teman hittar du under Om oss.

Nedan ser du några av våra största verksamheter.

Butiken

I vår webbutik kan du bli medlem i föreningen och köpa våra barnrättsprylar. Till butiken.
Barnrättspriset

Barnrättspriset

Barnrättspriset delas sedan 2011 ut av Barnombudet i Uppsala län. Priset ska gå till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention, i Uppsala län. Priset består av äran, ett dip...

Barnskydd

Barnets rätt till skydd är en av de grundläggande tankarna i barnkonventionen. BOiU har arbetat med barnskydd på olika sätt sedan starten 1988 . Visste du att vi var bidragande till att Barnahus startade?

Samverkansdagen

Samverkansdagen är en studiedag på Uppsala universitet om interprofessionell samverkan när ett barn far illa. Den anordnas sedan 1999 två gånger om året på initiativ av Barnombudet i Uppsala län i nära samarbete med fyra institutioner på universitetet. Vid varje til...

Barnskyddsrådet

Barnskyddsrådet arrangerar två utbildningsdagar om året i ämnen som är aktuella och relevanta för vuxna som möter barn i sin yrkesroll. Barnskyddsrådet verkar för att barn som behöver skydd ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet...
Tidigare utbildningsdagar

Tidigare utbildningsdagar

Här listas alla tidigare utbildningsdagar som arrangerats av Barnskyddsrådet i Uppsala län. Information om aktuella utbildningsdagar hittar du här .
Stöd och råd

Stöd och råd

BOiU ger stöd och råd till barn och unga och till vuxna som finns nära ett barn som behöver hjälp. Vi lyssnar, vägleder, ­hän­visar, stöttar och medlar. Vi finns på telefon, mejl, webb och sociala medier. Vi kan träffas om den som söker hjälp vill d...
Barnrätt för Region Uppsala

Barnrätt för Region Uppsala

Alla som arbetar på uppdrag av Region Uppsala kan utan kostnad få hjälp av barnombudet. Ring eller mejla så börjar vi planera. Nyhetsbrev Skriv upp dig här för att få nyheter från barnrättsarbetet inom Region Uppsala Läs de senaste ny...
Nätverket för barnanpassad vård

Nätverket för barnanpassad vård

Nätverket för barnanpassad vård ska bidra till bättre barnanpassad vård. Nätverkets medlemmar är sjukvårdande verksamheter. De skattar sig själva och granskar varandra utifrån framtagna kriterier. Patienter och föräldrar kommer till tals. Läs mer på nätve...
Barnombudet i skolan

Barnombudet i skolan

Hör av dig om du vill ha besök av BOiU i din klass! Barnrättslektioner Årskurs fyra. Vi besöker framför allt årskurs fyra. Under lektionen går vi igenom det viktigaste i Barnkonventionen och därefter får klassen ta fram förslag på saker som b...
Uppföljning efter barnrättslektion

Uppföljning efter barnrättslektion

Här kan ni berätta hur det har gått med ert påverkansarbete.
Ord

Ord

Ord är vår kanal för barns delaktighet, med yttrandefrihet och källkritik i fokus. Med Ord vill vi att barn upplever sig delaktiga i samhället och känner att de kan påverka, så att risken för utanförskap minskar och demokratin stärks. Inom Ord får ba...

Sen anmälan för reservplats

Tyvärr går det inte längre att anmäla sig.
Word

Word

Av unga, för unga i Uppsala Ungdomsmagasinet Word görs av och för unga i Uppsala. Word riktar sig till alla gymnasieungdomar i Uppsala. Word vill stärka ungas möjlighet till inflytande och delaktighet i Uppsalas samhällsliv och är därför också en...

På gång

Här finner du våra aktuella utbildningar och andra arrangemang. Arrangemang är kostnadsfria om ej annat anges. Har du idéer på utbildningar vi borde ordna? Kontakta oss gärna . Tidigare utbildningar i regi av Barnskyddsrådet i Uppsala län hi...

Utbildningar

Vill skicka ett stort tack till er för upplägg och genomförande av föreläsning och workshop om barnkonventionen! Det var mycket uppskattat från vårt håll och det har startat upp många tankar och förslag på hur vi ska arbeta vidare” - Chef i Tierps kom...
Likarättsutbildning för barns trygghet

Likarättsutbildning för barns trygghet

Praktiskt arbete med ­barn­konventionen.  Gratis och lätt att använda.  För att motverka kränkningar och främja alla elevers lika rättigheter Till utbildningen   Personal Arbeta praktiskt med barnkonventionen för att motverka kränkningar oc...
Utbildning för dig som arbetar inom Uppsala kommun

Utbildning för dig som arbetar inom Uppsala kommun

BOiU:s barnrättsutbildning för dig som arbetar inom kommunen innehåller en film och en diskussion i arbetsgruppen. Vi kan också komma ut till arbetsgrupper för att prata med er om barnets rättigheter. Kontakta oss gärna! Arbetar du ino...
Intervjumetoden In my shoes

Intervjumetoden In my shoes

Intervjumetoden In my shoes hjälper barn från 3 år att berätta vad de har varit med om och hur de har det. Utbildning i In my shoes kan vara ett sätt att öka kompetensen i samtal med yngre barn och är en möjlighet att öka barns delaktighet. In my s...
Utbildning för pedagoger

Utbildning för pedagoger

Tillsammans med Uppsala kommun har vi tagit fram en självinstruerande webbutbildning för skolverksamhet om barnkonventionen. Total tidsåtgång för att se på film och arbeta enligt instruktionerna är cirka 1,5 timme. Under den tiden kommer underlag ha ska...
Utbildning för dig som arbetar för Region Uppsala

Utbildning för dig som arbetar för Region Uppsala

I princip alla som arbetar inom Region Uppsala ska genomgå vår utbildning i barnrätt. Hela utbildningen finns på Pingpong (inloggning krävs). Filmen som ingår i utbildningen kan ses här:  

Barnrätt i vårdens lagar

Filmerna nedan är en del i den kunskapsbank som föreningen Nobab bygger upp för er som arbetar för och med barn och unga i vården.      
Utbildningsdagar i barnskydd

Utbildningsdagar i barnskydd

Barnskyddsrådet arrangerar två utbildningsdagar om året i ämnen som är aktuella och relevanta för vuxna som möter barn i sin yrkesroll. Läs mer .
Samverkansdagen för studenter

Samverkansdagen för studenter

Samverkansdagen är en studiedag på Uppsala universitet om interprofessionell samverkan när ett barn far illa. Den anordnas sedan 1999 två gånger om året på initiativ av Barnombudet i Uppsala län i nära samarbete med fyra institutioner på universitetet. Vid varje til...
Dialogkartan - planera bra dialoger med barn och unga

Dialogkartan - planera bra dialoger med barn och unga

Vill du veta vad barn och unga tycker? Vill du låta barn och unga påverka beslut?  Då är Barnombudets dialogkarta ett bra verktyg. Varje barndialog har specifika utmaningar. Kartan hjälper dig att få syn på tidsramar, se möjligheter och risk...

Föreläsningar och workshops

Barnombudet erbjuder föreläsningar och workshops om barns rättigheter i kommun och region. Vi arbetar konkret med barns rättigheter sedan 1988 och har erfarenhet av att arbeta tillsammans med verksamheter inom alla områden i kommunal och regional verk...

På banan - ledarskap för barn- och ungdomsledare

Är din förening en trygg plats för barn? På banan är vår år utbildning i ledarskapsfrågor för barn- och ungdomsledare i föreningar. Den består av flera pass med ämnen som bemötande, normer, ätstörningar och droger och dopning. Grundupplägget är anpassat för...

Föräldrafokus och föräldrastöd i skolan

FöräldraFokus är en metod som stärker barns relationer till vårdnadshavare och andra vuxna. FöräldraFokus hjälper vårdnadshavare att stötta sina barn under skoltiden och kan bidra till bättre skolresultat. En trygg relation till vårdnadshavare tillsammans...
Podden Rätt som en plätt

Podden Rätt som en plätt

"Rätt som en plätt - barnrätt på vårt sätt" är podden som berättar om hur vi på Barnombudet arbetar med barnets rättigheter och barnkonventionen - och hur andra gör (eller inte gör). Podden finns på Spotify , Itunes och på boiu.se/podd  ...

Avslutade projekt

Genom åren har vi drivit ett otal projekt. Nedan är ett urval.  Undrar du om något annat projekt, eller vill du veta mer, kontakta oss!
Barnrätt för alla

Barnrätt för alla

I barnkonventionen står det att alla barn ska känna till sina rättigheter. För att känna till sina rättigheter behöver barnen också förstå dem. Därför finns Barnrätt för alla. I Barnrätt för alla ingår material och metoder för att lära ut om barnko...
Byt position

Byt position

#bytposition heter BOiU:s event där åldersmaktordningen sätts under lupp. Är det alltid rimligt att vuxna sätter dagordningen? Vad händer om positionerna byts? #bytposition syns i sociala medier genom inslag som ifrågasätter vuxnas makt över barn och...
Typ så här

Typ så här

Välkommen till Typ så här! Typ så här ger tips om allt möjligt för de som finns nära barn: föräldrar, mor-och farföräldrar, förskolepersonal, lärare, föreningsledare med flera. Typ så här huserar i första hand på Facebook: facebook.com/typsahar  Du kan titta på si...
Knas hemma

Knas hemma

Knas hemma står sedan våren 2018 på egna ben. Läs om föreningen på knashemma.se Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar nationellt. Den främsta målgruppen för Knas hemma är ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13-30 år, som anti...
Ord - Uppsalas yngsta magasin

Ord - Uppsalas yngsta magasin

Ord är Uppsalas yngsta magasin. Det görs av barn och unga. Tidningen Ord ligger just nu i vila. Vill du ha uppdateringar om när det händer något på Ord-fronten, följ #tidningenord  på Instagram. De fyra nummer som vi hittills gjort kan du lä...
Guldkantsbidraget

Guldkantsbidraget

Guldkantsbidraget delades ut för sista året 2022. Det går inte längre att söka bidraget. Guldkantsbidraget var ett bidrag för sommaraktiviteter riktade till barn och ungdomar. Bidraget delades ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund till och med 2022...
Ledarutbildning i Children’s program

Ledarutbildning i Children’s program

Arvsfondsprojektet Children’s program var en utbildningssatsning som drevs av Barnombudet 2019-2022. Children's program drivs nu vidare av Stiftelsen Childrens Program . Children’s program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program med star...
Kontaktklasser

Kontaktklasser

Barn och unga är experter på sina liv. Deras unika perspektiv kan ge viktiga bidrag till samhällsutvecklingen. Det är viktigt att beslutsfattare och andra vuxna tar vara på denna sakkunskap. Med vår metod Kontaktklasser får eleverna en inblic...

Kontakt­klasser ger er barns och ungas perspektiv

Det är viktigt, och faktiskt en skyldighet, att beslutsfattare och andra vuxna tar vara på barns och ungas sakkunskap. Metoden Kontaktklasser underlättar dialogen mellan barn och besluts­fattare. Med hjälp av Barnombudet får ni del av barns och u...

Som kontaktklass tar ni till vara elevernas samhällsengagemang

Metoden Kontaktklasser ger eleverna inblick i hur de demokratiska processerna går till i den egna kommunen och/eller regionen.  Metoden Kontaktklasser underlättar dialogen mellan barn/unga och beslutsfattare. Med hjälp av Barnombudet i Uppsala län...

Folder om BOiU

Här finns en folder om vår verksamhet. Den passar framför allt för vuxna.

Kontakta Barnombudet

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt med bas i Uppsala.

Barnombudet är helt fristående från kommun, region och stat.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Myndigheten Barnombudsmannen

Myndigheten Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs och föreslår förändringar i lagar och förordningar. BO kan inte hjälpa enskilda.

Till myndigheten BO:s hemsida

Fler myndigheter

Här hittar du en sammanställning över 30 statliga myndigheter och vad de gör för barn och unga. Sammanställningen är gjord av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Stöd oss!

Ge ditt stöd till barns och ungas rättigheter i Uppsala

Barnombudet i Uppsala län är den som ser till att barns rättigheter gäller på riktigt.

Vi är helt fristående och har stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Klicka här